Aktuelt 02. jun 2020

Økning til Erasmus+ i EU-kommisjonens forslag til budsjett for 2021-27

Midt i covid-19-pandemien kommer EU-kommisjonen med forslag til nytt langtidsbudsjett for 7-årsperioden 2021-27. I forslaget er Erasmus+ ført opp med til sammen 27,9 milliarder euro, mot 14,6 i perioden 2014-2020.

Dersom dette forslaget blir stående, utgjør det et stort løft for programmet. Forrige periode var 10% av midlene øremerket ungdomsfeltet. Vi på det nasjonale kontoret for ungdomsdelen av Erasmus+ håper på samme øremerking også i neste periode.

Budsjettforslaget bærer preg av behovet for å gjenreise økonomien etter pandemien, blant annet gjennom satsingen «Next Generation EU». Der skal 750 milliarder euro distribueres gjennom ulike EU-program for å beskytte arbeidsplasser, få økonomien på fote og skape bærekraftig og robust vekst.

For øvrig er EU-kommisjonens satsing på grønn og digital utvikling et overordnet tema i forslaget, som skal debatteres i EU-parlamentet før et endelig langtidsbudsjett vedtas i løpet av høsten.

Vil du vite mer, finner du utfyllende informasjon om forslaget til nytt Multiannual Financial Framework (MFF) på EUs nettsider (ekstern lenke).