Aktuelt 03. nov 2020

Frivillig arbeid i solidaritetskorpset

Det europeiske solidaritetskorpset er et nytt EU-program. Frivillig arbeid (EVS), som tidligere var en del av Erasmus+, er nå flyttet inn i solidaritetskorpset.

Hensikten med solidaritetskorpset er å fremme solidaritet i samfunnet. Programmet gir ungdom flere muligheter til å engasjere seg, styrke lokalsamfunnet og bidra gjennom å jobbe frivillig. På denne måten får de nyttige erfaringer og utvikler ferdigheter som blant annet vil gjøre det lettere for dem å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

Inkludering er en viktig del av solidaritetskorpset, og det legges stor vekt på å legge tilrette for unge som har en eller annen form for begrensning eller utfordring.

Nøkkelord i det nye programmet er solidaritet, inkludering og ikke-formell læring.

Frivillig arbeid for deg mellom 18 og 30 år

Gjennom Det europeiske solidaritetskorpset kan du som er mellom 18 og 30 år jobbe frivillig i et EU-land, Tyrkia, Nord-Makedonia eller Island. Som frivillig jobber du hos en organisasjon fra 2 måneder til 1 år. Du kan for eksempel hjelpe til på en økologisk gård i Hellas, være barne- og ungdomsarbeider i Tyskland eller lage kunstprosjekter hos en kulturorganisasjon i Portugal.

Les mer om å bli frivillig her.

Frivillig arbeid for organisasjoner

Som organisasjon kan dere enten sende ut en eller ta imot en frivillig. For dere som ønsker å ta imot unge frivillige, betyr dette ekstra hjelp i det daglige arbeidet i tillegg til nye innspill og perspektiver – og økt internasjonal kompetanse. Ønsker dere å hjelpe ungdommer fra Norge å jobbe frivillig i utlandet, kan dere bli en senderorganisasjon.

Norge er med som partnerland i solidaritetskorpset. I januar 2019 ble det bestemt at Norge ikke kommer til å delta på lik linje med EU-landene i nåværende programperiode til og med 2020. Vi er fortsatt med i Erasmus+: Aktiv Ungdom, det er bare frivillig arbeid (EVS/ Solidaritetskorpset) som er påvirket. Vi håper Norge bestemmer seg for å bli med som deltakerland i den nye programperioden fra 2021 til 2027.

Deltakerland

Deltakerlandene er per i dag de 28 EU-landene og Tyrkia, Island og Nord-Makedonia. Frivillige fra Norge kan dra til disse landene, og frivillige fra deltakerlandene kan dra til Norge gjennom Det europeiske solidaritetskorpset.

Partnerland

At Norge er partnerland i solidaritetskorpset betyr at norske organisasjoner ikke har anledning til å søke støtte selv. Det vil si at dere må finne en partner i et deltakerland, som sender inn søknaden i sitt land.

Hvis dere ønsker å ta imot frivillige, vil dere nå kun ha mulighet til å ta imot frivillige fra de 28 EU-landene og Tyrkia, Island og Nord-Makedonia. Om dere ønsker frivillige fra mer enn ett land, må dere være med som partner i én søknad per land dere ønsker frivillige fra. Dere må altså finne en senderorganisasjon fra 28 EU-landene og Tyrkia, Island eller Nord-Makedonia som søker støtte til deres prosjekt.

Hvis dere ønsker å sende ut norske frivillige, finner dere en vertsorganisasjon i et deltakerland, som søker støtte i sitt land.

Søk om godkjenning

Enhver norsk organisasjon som skal være med som partner i et solidaritetskorps-prosjekt, må ha søkt om og fått godkjenning av oss først. Hvis organisasjonen din har godkjenning fra Erasmus+, vil denne også gjelde for solidaritetskorpset. Hvis ikke dere allerede er godkjent, kan du lese om hvordan dere får godkjenning. Godkjenningen fra Erasmus+ gjelder kun til 31-12-2021.

Programguide

Solidaritetskorpset har sin egen programguide (pdf). Vi anbefaler alle å sette seg godt inn i reglene som gjelder for frivillig arbeid før dere blir med i et prosjekt.

Samarbeid med Sveits

Det er også mulig å samarbeide med Sveits. De er ikke med i programmet, men har sin egen ordning finansiert av sveitsiske myndigheter, og hvis dere finner en sveitsisk organisasjon å samarbeide med, er det de som søker støtte til sitt kontor i Sveits. For mer informasjon om dette, sjekk nettsiden til Movetia (ekstern link).

Prosjekter som har fått støtte under Erasmus+

Alle EVS/frivillig arbeid-prosjekter som har blitt innvilget i Erasmus+-programmet, må forholde seg til reglene i Erasmus+-programguiden for det året prosjektet fikk støtte.