Aktuelt 29. apr 2021

Vi trenger flere unge stemmer

Hvordan står det egentlig til med ytringsfriheten til norsk ungdom? En ny rapport fra Ungdommens ytringsfrihetsråd viser hvilke hindre som gjør at unge mennesker kvier seg for å bruke stemmen sin. Gjennom Erasmus+ kan du søke midler til prosjekter der ungdoms demokratideltakelse står i sentrum.

Det siste året har ung medvirkning stått på agendaen for de 16 representantene i Ungdommens ytringsfrihetsråd (ekstern lenke). Rådet ble etablert i 2020 av Norsk PEN og Fritt Ord, og består av ungdom med bred representasjon med hensyn til kjønn, alder, funksjonsvariasjon, geografi, bakgrunn og erfaring. De har nå lagt fram en rapport (ekstern lenke) som viser hvordan det står til med ytringsfriheten til unge i Norge.

Ikke nok unge tør å delta i den offentlige samtalen

Konklusjonen er klar; unge trenger mer opplæring i å debattere og bruke ytringsfriheten i praksis. Selv om mange unge i dag allerede deltar aktivt i den offentlige samtalen, er det noen ting som gjør at flere vegrer seg for dette. Årsakene som trekkes fram er blant annet:

  • frykt for netthets gjør at man sensurerer seg selv
  • snever representasjon av minoriteter i den offentlige debatten gjør at terskelen blir høyere for personer fra disse gruppene å delta
  • dersom man ikke er en del av en organisasjon, forening eller parti er det vanskeligere å vite hvordan man kan bruke stemmen sin

Konkrete tiltak

Rådet oppfordrer skoler og utdanningsinstitusjoner til i større grad å tilrettelegge for debatt og dialog, også om kontroversielle og ubehagelige temaer. På denne måten vil unge bli bedre rustet til å ta del i samtalen, og den offentlige debatten vil bli rikere.

Søk om støtte til et ungdomsprosjekt

At unge stemmer skal høres er helt grunnleggende for ungdomsdelen av Erasmus+. Fra og med 2021 vektlegges ungdomsmedvirkning enda tyngre, blant annet gjennom den nye prosjekttypen Ungdomsstyrte prosjekter, som oppfordrer til direkte dialog mellom unge og beslutningstakere. Har du en god idé til hvordan vi kan bedre unges deltakelse i samfunnet, eller er du ung og har noe du brenner for? Du kan fortsatt søke støtte til ungdomsstyrte prosjekter. Søknadsfristene i år er 11. mai og 5. oktober.