Aktuelt 14. jan 2022

Jobber du med idrett? Se her!

Torsdag 20. januar er du invitert til et informasjonswebinar der du kan lære om mulighetene som finnes i Erasmus+ for idrettssektoren. Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som arrangerer, og som kommer til å informere om de to støtteordningene «Småskalapartnerskap» og «Samarbeidspartnerskap» innenfor idrettsdelen av Erasmus+.

Småskalapartnerskap

Småskalapartnerskap er kortere prosjekter for utveksling av god praksis og nettverksbygging. Prosjektene varar 6-24 måneder, krever kun to samarbeidspartnere og har enklere administrative retningslinjer. Disse prosjektene egner seg derfor spesielt for nye søkere som vil prøve ut europeisk samarbeid innenfor idrett. Småskalapartnerskap skal være fleksibelt og lett å gjennomføre på organisasjonens premisser. Tildelingsbeløp: enten 30 000 EUR eller 60 000 EUR.

Samarbeidspartnerskap

Det er mulig for alle organisasjoner å danne små, mellomstore og store partnerskap. Det faglige samarbeidet skal strekke seg fra seks måneder til tre år, avhengig av prosjektmål. Hensikten med denne partnerskapstypen vil fortsatt være å tilrettelegge for kunnskapsutveksling, faglig samarbeid, nyskaping og nettverksbygging. Sammenliknet med småskala partnerskap, er samarbeidspartnerskapene større og vil ha et økt fokus på mål og resultatoppnåelse, kvalitetssikring av prosjektaktiviteter samt resultatformidling. Tildelingsbeløp: enten 120 000 EUR, 250 000 EUR eller 400 000 EUR.

 

Meld deg på her (ekstern lenke).

Lær deg meg om mulighetene innenfor Erasmus+ Idrett (ekstern lenke).