Aktuelt 05. mar 2019

Jobber du med å bedre levekår for unge?

Europarådet inviterer til samling fra 7. til 12. juli i Strasbourg for de som jobber med å bedre situasjonen for unge som bor i levekårsutsatte nabolag. Dette kan være gjennom å bedre tilgang til unges sosiale rettigheter eller gjennom å forhindre diskriminering.

Bakgrunn

Europarådets ministerråd vedtok i 2015 anbefalinger som oppfordrer medlemsland til å utvikle og innføre tiltak for unge som bor i levekårsutsatte nabolag. Disse anbefalingene fikk navnet «Enter!».

Les mer om Enter her. (Ekstern lenke)

I anbefalingene oppfordres offentlige myndigheter til å forhindre og redusere fattigdom, diskriminering, vold og ekskludering. Dette bør gjøres gjennom å forbedre levestandarden for unge gjennom å tilby enkel og rimelig tilgang til:

  • utdanning og opplæring
  • arbeid
  • helse
  • bolig
  • informasjon og rådgivning
  • sport, fritid og kultur

I tillegg bør offentlige myndigheter promotere programmer som gjør at unge kan delta aktivt i samfunnet og delta i avgjørelser som angår livene deres.

Praktisk informasjon

Nå inviterer Europarådet til en stor samling i Strasbourg for å evaluere hvordan gjennomføringen av disse anbefalingene har gått. Til sammen skal 200 ungdommer og 50 ungdomsarbeidere delta. Man bør søke som en gruppe (nasjonal, lokal, nabolag), og hver delegasjon skal være ledet av en ungdomsarbeider.

Tidspunkt: 7.-12. juli
Søknadsfrist: 15. april

Les mer og søk om å delta her. (ekstern lenke)