Aktuelt 10. jan 2020

Utlysning: Kapasitetsbygging på ungdomsfeltet

EU-kommisjonen har lyst ut prosjektmidler til kapasitetsbygging på ungdomsfeltet.

Du kan søke om støtte til prosjekter som bidrar til samarbeid og utveksling mellom programlandene i Erasmus+ og partnerland i andre deler av verden, øker kvaliteten på ungdomsarbeid og fremmer mobilitet blant ungdommer.

Programlandene er de 28 EU-landene samt Island, Liechtenstein, Norge, Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia. Se listen over partnerland du kan samarbeide med lenger ned i saken.

Søknadsfristen er 5. februar klokken 17.00.

Formål med prosjekttypen:

Denne prosjekttypen skal:

 • Støtte samarbeid og utveksling mellom ungdommer i programlandene og partnerland i andre deler av verden
 • Øke kvaliteten på og anerkjennelsen av ungdomsarbeid, ikke-formell læring og frivillig arbeid i partnerland og bidra til synergier med utdanningssystemet, arbeidsmarkedet og samfunnet forøvrig
 • Fremme utvikling, testing og lansering av programmer for ikke-formell læring
 • Fremme mobilitet mellom programland og partnerland, særlig for ungdommer med færre muligheter, for å øke ungdoms kompetanse og aktive deltakelse i samfunnet.

Søk om støtte til følgende aktiviteter

Kapasitetsbygging:

 • Aktiviteter som fremmer politisk dialog, samarbeid, nettverking og utveksling av praksis på ungdomsfeltet, f.eks. konferanser, workshops og møter
 • Større arrangementer for ungdommer
 • Informasjons- og opplysningskampanjer
 • Utvikling av informasjons-, kommunikasjons- og medieverktøy
 • Utvikling av metoder for ungdomsarbeid, materiell og verktøy. F.eks. utvikling av pensum og kursmoduler
 • Utvikling av nye former for gjennomføring av og opplæring i ungdomsarbeid, primært gjennom åpent tilgjengelig læringsmateriell og virtuelt samarbeid

Mobilitiet

Du kan inkludere utveksling/ mobilitet som en del av prosjektet. Du kan søke om støtte til tre typer mobilitet:

 • Utveksling mellom programland og partnerland
 • Mobilitet og opplæring av ungdomsarbeidere fra programland og partnerland
 • Frivillig arbeid til/ fra partnerland

Nyttig å vite

 • Du kan få dekket utgifter til reise og opphold, lønn til fast ansatte, IT-kostnader, prosjektmøter, produksjon av informasjonsmateriell, konsultasjoner, oversettelse, revisjon og andre direkte og indirekte kostnader
 • Det må være minst tre samarbeidspartnere i tre forskjellige land (hvorav minst ett programland og ett partnerland)
 • Prosjektet kan være fra 9 måneder til to år
 • Du kan kun sende inn en søknad
 • Du kan søke om maksimum 150.000 euro
 • Prosjektene kan starte i løpet av perioden september-desember 2020

Samarbeid med disse landene

Det er mulig å samarbeide med land fra følgende land/regioner:

 • Vestlige Balkan
 • Land sør for Middelhavet
 • Land i Asia, Sentral-Asia, Latin-Amerika, Midt-Østen, Afrika, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.
 • Andre land i Europa (feks Monaco, Sveits, Andorra)

Det er landene i region 1, 3 og 5-14 du kan samarbeide med i denne utlysningen. Husk å velge riktig region når du velger søknadsskjema.

Se hele listen her. (ekstern lenke)

Disse kan søke

Frivillige organisasjoner, nasjonale ungdomsråd og offentlige instanser/ myndigheter på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå kan søke om støtte.

 • For region 5-14: Søker må være basert i et programland
 • Vestlige Balkan: Søker på være basert i et programland
 • Tunis: Søker må være etablert i Tunis

Samarbeidsorganisasjoner kan være ungdomsorganisasjoner, ungdomsråd, frivillige organisasjoner, offentlige instanser/ myndigheter, bedrifter, skoler og forskningsinstitusjoner, bedrifter, fagforeninger, bibliotek og museum. Se hele listen i programguiden.

Mer informasjon om prosjekttypen

Prosjekttypen heter «KA2 – Capacity building in the field of Youth” på engelsk.

Les programguiden nøye for mer informasjon og kriterier. (ekstern lenke)

Hele utlysningen er tilgjengelig her. (ekstern lenke)

Søknaden sendes direkte til EU-kommisjonen i Brussel, og ikke via det nasjonale kontoret for Erasmus+: Aktiv Ungdom i Norge. Søkere vil få beskjed i løpet av første halvdel av august 2020.

For mer informasjon om søknadsprosessen eller utlysningen, kontakt EU-kommisjonen.