Utlysning 02. sep 2020

Ekstra midler til Erasmus+: Støtte til kreative strategiske partnerskap

Covid-19-pandemien har avdekket et stort behov for utvikling av digital læring, og noen sektorer, som for eksempel kulturfeltet, er rammet svært hardt.

EU-kommisjonen deler derfor ut 200 millioner euro til organisasjoner i Europa som har prosjektideer som kan gi umiddelbare løsninger på utfordringer som er oppstått. 

Halvparten av denne potten er avsatt til prosjekter med fokus på «kreativitet og multikulturalisme». Kulturorganisasjoner og kreative medier innenfor kulturfeltet som retter seg mot aldersgruppene 13-30 år, er særlig invitert til å søke.

Om strategiske partnerskap

Denne tilleggsutlysningen er en del av prosjekttypen «strategiske partnerskap». Strategiske partnerskap er langvarige samarbeid med mål om å utvikle noe nytt eller dele gode ideer på ungdomsfeltet. Dere kan samarbeide med organisasjoner i land i Europa eller i EUs naboregioner. Ordningen er fleksibel og åpner for mange ulike prosjekter. I et strategisk partnerskap kan dere søke et fast grunnbeløp per måned til prosjektledelse og gjennomføring av prosjektet, støtte til å arrangere kurs og seminarer og lønnskostnader for å utvikle nye produkter.

Les mer om strategiske partnerskap

Les mer om hvordan du søker om støtte til strategiske partnerskap her.  

Informasjonsmøter

Vi arrangerte et virtuelt informasjonsmøte i lag med Kulturrådet og Diku den 10. september fra 13.00 til 14.30. Se opptak her.

Presentasjonen kan lastes ned her. 

Vi arrangerer også et informasjonsmøte på Helsfyr fredag 18. september fra 10.00 til 11.30. Meld deg på her. NB: Løpende påmelding. Begrenset antall deltakere på grunn av smittevernhensyn.

Slik søker du

Søknadsfristen er 29. oktober 2020 klokken 12.00 (på dagtid).

Les mer om hvordan du søker her.

Bilde: Quaid Lagan