Utlysning 03. jul 2020

Ekstra midler til Erasmus+: EU gir over 2 milliarder kroner i koronastøtte

Halvparten av midlene er øremerket prosjekter innen kultur og kreative medier i Europa. Norske ungdoms- og kulturorganisasjoner søker om støtte fra Erasmus+: Aktiv Ungdom.

Covid-19-pandemien har avdekket et stort behov for utvikling av digital læring, og noen sektorer, som for eksempel kulturfeltet, er rammet svært hardt.

EU-kommisjonen deler derfor ut 200 millioner euro til organisasjoner i Europa som har prosjektideer som kan gi umiddelbare løsninger på utfordringer som er oppstått. 100 millioner euro er avsatt til prosjekter med fokus på «kreativitet og multikulturalisme», og det er denne potten organisasjonene på ungdomsfeltet kan søke på. Organisasjoner innenfor kulturfeltet og kreative medier er særlig invitert til å søke.

  • Søknadsfristen er 1 oktober.
  • Dere kan søke om opp til ca 1,6 millioner kroner (150.000 euro) per prosjekt.

Om strategiske partnerskap

Denne tilleggsutlysningen er en del av prosjekttypen «strategiske partnerskap». Strategiske partnerskap er langvarige samarbeid med mål om å utvikle noe nytt eller dele gode ideer på ungdomsfeltet. Dere kan samarbeide med organisasjoner i land i Europa eller i EUs naboregioner. Ordningen er fleksibel og åpner for mange ulike prosjekter. I et strategisk partnerskap kan dere søke et fast grunnbeløp per måned til prosjektledelse og gjennomføring av prosjektet, støtte til å arrangere kurs og seminarer og lønnskostnader for å utvikle nye produkter.

Les mer om strategiske partnerskap

Les mer om hvordan du søker om støtte til strategiske partnerskap her.  

 

Mer informasjon kommer

Detaljene i denne utlysningen er ikke klare, men vi vil publisere informasjon på våre nettsider fortløpende. Følg med på nettsiden for å få oppdatert informasjon når dette er klart, eventuelt meld deg på nyhetsbrevet vårt. Vi vil også arrangere et nettbasert informasjonsmøte etter sommeren.

Bilde: Quaid Lagan