Kurs

Har du som ungdomsarbeidar eit behov for å auka kompetansen din, enten innanfor eit spesifikt tema eller om moglegheitene som fins i Erasmus+? Eller ønsker du å møta potensielle partnarar til framtidige samarbeidsprosjekt? Søk om å få delta på ein av våre aktivitetar. Det kan vera kurs, seminar, studieturar, konferansar og liknande. Sjå heilt nedst på sida om korleis du søker på kursa.

Andre kurs du kan søke på:

Praktisk informasjon om kurs:

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Gry

Gry Nesse

Gry er kontaktperson for opplæring for ungdomsarbeidere. Hun kan hjelpe deg med å komme i gang med søknaden og veilede deg underveis. Gry er også personen å kontakte hvis du vil delta på kurs!