Aktuelt 03. des 2020

Gi dine innspill til regjeringens nye Erasmus+-strategi

Regjeringen skal utarbeide en strategi for norsk deltakelse i det europeiske utdannings-, opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet (Erasmus+) for perioden 2021-2027. Nå har du mulighet til å gi dine innspill til denne strategien!

Regjeringen ønsker innspill fra mange, så høringen er sendt ut til mange aktører. Alle temaene og spørsmålene er ikke like relevante for alle, men du vurderer selv hvilke spørsmål du vil besvare. Du kan også komme med andre innspill utover spørsmålene som er nevnt.

Vi i Erasmus+: Aktiv Ungdom oppfordrer alle dere som er involverte i ungdomsdelen av Erasmus+ å svare på denne høringen.

Noen av spørsmålene er:

  • Hva ønsker dere å oppnå ved å delta i det europeiske utdannings-, opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet gjennom Erasmus+ i perioden frem mot 2027?
  • Hvilken betydning har det europeiske samarbeidet og Erasmus+ for dere?
  • Ser dere nye/uutnyttede muligheter ved deltakelse i samarbeidet?
  • Hva er de største utfordringene og hindringene knyttet til deltakelse i Erasmus+, både i søknadsfasen og i gjennomføringen av prosjekter?
  • Hvordan arbeider din organisasjon systematisk for å spre og ta i bruk kunnskap og resultater fra samarbeid i Erasmus+ i egen organisasjon og/eller utover egen organisasjon?

Les mer her. 

Frist for innspill er 10. februar 2021.