Aktuelt 29. jun 2020

Nye korona-retningslinjer fra EU-kommisjonen  

EU-kommisjonen kom 12. juni med nye retningslinjer for prosjekter som er berørt av korona. Her er de viktigste endringene 

Generelle regler som gjelder for alle prosjekttypene

  • Støttemottakere som har hatt merutgifter på grunn av korona, og som ikke kan få dekket disse på annet vis, kan nå søke om å få ekstra støtte utover det opprinnelige prosjektbeløpet som ble innvilget 
  • Juridisk ansvarlig for prosjektet må signere en søknad om utvidelse av prosjektperiode. Vi kommer til å sende ut en egen mal for dette til de prosjektene det gjelder.  
  • Dersom dere ønsker å gjennomføre virtuelle aktiviteter på grunn av korona fra nå av, må begge partner signere et eget vedlegg til kontrakten. 

Vi anbefaler at de som ikke kan gjennomføre prosjekter på grunn av korona utsetter aktivitetene til et senere tidspunkt. Eventuelt kan dere starte med en virtuell aktivitet og deretter møtes fysisk når omstendighetene tillater det.  

Regler som gjelder for gruppeutveksling, ungdomspolitisk møte og opplæring for ungdomsarbeidere

  • Dersom dere skal gjennomføre virtuelle prosjekter istedenfor å møtes fysisk, vil dere få 35% av den faste dagsatsen organisational costs») per dag per deltakerDere vil ikke motta reisestøtte for virtuelle aktiviteterHusk at dere må kunne dokumentere antall deltakere.  
  • Dere kan også søke om å få dekket utgifter til å kjøpe eller låne utstyr som er nødvendig for å gjennomføre virtuelle aktiviteter gjennom “exceptional costs”, selv om det ikke var søkt om dette på forhånd. 
  • Dersom dere har fått støtte til et planleggingsbesøk kan dere gjennomføre virtuelt. Dere vil ikke få støtte for virtuelle planleggingsbesøk, men dere kan overføre budsjettposten for dette til andre budsjettposter.  

 

Regler som gjelder for strategiske partnerskap og ungdomsinitiativ

  • Dersom dere skal gjennomføre virtuelle aktiviteter istedenfor å møtes fysisk (gjelder «multiplier events» og «teacher, training and learning activites»), vil dere få 15% av dagsatsen for organisatorisk støtte organisational costs») per dag per deltakerDere kan også gjennomføre transnasjonale prosjektmøter virtuelt, men dere får ikke støtte til dette. Dere vil heller ikke motta reisestøtte for virtuelle aktiviteter. Husk at dere må kunne dokumentere antall deltakere. 
  • Nye for hvor mye dere kan overføre mellom budsjettposter på Strategiske partnerskap og ungdomsinitiativ   

Regler som gjelder for frivillig arbeid

  • Hvis dere ønsker det, er det mulig gjennomføre et frivilligprosjekt som blandet mobilitet, det vil si der deler av aktiviteten gjennomføres virtuelt. Dere vil motta 35% av satsen for å organisere virtuelle aktiviteter per dag per deltaker (“organisational costs”).

Les veilederen for mer informasjon.

For de som tok kontakt med oss og gjorde avtale før 12. juni vil denne fremdeles være gjeldende.