Om oss

Erasmus+: Aktiv Ungdom i Norge

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er ansvarlig for administrasjonen av Erasmus+: Aktiv Ungdom, ungdomsdelen av Erasmus+, i Norge.

Vi støtter prosjekter med ungdom (13-30 år) og de som jobber med ungdom.

I 2019 har vi ca 30 millioner kroner til fordeling til prosjekter på ungdomsfeltet i Norge.

Information in English 

Om Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

Programmet har et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020. Dette er en en økning på 40 prosent sammenlignet med forrige periodes programmer. 10 prosent av budsjettet går til ungdom.

Les mer om Erasmus+