Om oss

Om Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

Programmet har et budsjett på 26,5 milliarder euro for perioden 2021-2027. Dette er en en økning på 90 prosent sammenlignet med forrige periode. Omtrent 10 prosent av dette budsjettet går til ungdomsdelen av programmet.

Les mer om Erasmus+

 

Erasmus+: Ungdom i Norge

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er ansvarlig for administrasjonen av Erasmus+: Ungdom, ungdomsdelen av Erasmus+, i Norge.

Vi støtter prosjekter med ungdom (13-30 år) og de som jobber med ungdom.

I 2021 har vi ca 48 millioner kroner til fordeling til prosjekter på ungdomsfeltet i Norge.

Information in English