Aktuelt 19. okt 2020

Spørreundersøkelse om ungdomsarbeid under pandemien

Bufdir gjennomfører nå en spørreundersøkelse om hvordan pandemien har endret ungdomsarbeid i Norge. Undersøkelsen er en del av et europeisk prosjekt som skal se på hvordan ulike former for ungdomsarbeid har håndtert den nye hverdagen.

Målgruppe

Undersøkelsen er rettet mot to grupper:
  • de som jobber med ungdom
  • de unge som deltar på tilbudene

Formål med undersøkelsen

Målet er et realistisk og nyansert bilde av ungdomsarbeid under pandemien. Gjennom undersøkelsen vil vi få vite mer om hvilke løsninger de som jobber med unge har brukt og hvordan de unge som deltar opplever aktivitetene. Vi spør blant annet også om endring i økonomien, i aktivitetsnivået og i hvilke grupper unge ungdomsarbeidere når ut til.

Praktisk informasjon

Du kan svare på undersøkelsen ut året.

Slik skal vi bruke resultatene

Undersøkelsen kommer til å brukes i Bufdirs rapportering til departementet og være ett av flere kunnskapsgrunnlag for videre tiltak på ungdomsfeltet.
Vi kommer til å gjøre resultatene tilgjengelige i en rapport som publiseres før sommeren neste år, og svarene fra Norge blir også del av en større internasjonal rapport som kommer neste høst.

Om undersøkelsen

Undersøkelen er utviklet av RAY Network – the open Network for the Research-based Analysis of European Youth Programmes.

RAY er et samarbeid mellom de nasjonale kontorene for ungdomsdelen av Erasmus+ for å forske på effekten av de europeiske ungdomsprogrammene. Bufdir er nasjonalt kontor for ungdomsdelen av Erasmus+ i Norge.