Jobbet med eldre i Frankrike

Frivillig i Frankrike jobbet på aldershjem

Hverdagen som frivillig på aldershjem.

Mina hadde lyst til å gjøre noe betydningsfullt for andre, så da hun var ferdig på videregående, reiste hun til Châtillon i Frankrike og jobbet frivillig på et aldershjem.

Støtteordning

Frivillig arbeid

Sted

Châtillon i Frankrike

Tid

11. september — 01. februar 2018

I fem måneder var hun med på å skape en mer aktiv og innholdsrik hverdag for de eldre på aldershjemmet «Résidence Sainte Anne d’Auray» utenfor Paris.

Nye opplevelser og mestring

Mina ønsket å bli frivillig fordi hun tenkte at det var en fin måte å bidra på, samtidig som hun selv kunne få mange opplevelser. Hun tenkte også at hun kom til å bli bedre i fransk og at hun ville lære mye nytt.

Etter noen måneder i Frankrike har hun opplevd og lært veldig mye og vil anbefale andre unge å reise ut for å jobbe frivillig. Hun forteller at hun har blitt kastet ut i situasjoner hun ikke var forberedt på, men at det har gitt henne stor mestringsfølelse. Oppholdet har også ført til at hun har blitt mye mer selvstendig.

Bedre i fransk

Nesten ingen snakket engelsk, så den største utfordringen i starten var å kommunisere. Noen ganger føltes det veldig utfordrende, og da skulle Mina ønske at hun hadde fulgt litt bedre med i fransktimene. Likevel var motivasjonen til å lære seg språket på topp, og etter fem måneder har selvsagt franskkunnskapene økt.

En norsk volontør poserer foran turistattraksjon i Paris

Mina i Paris. 

Den viktigste oppgaven

Med 120 plasser på aldershjemmet og en egen avdeling for pasienter med Alzheimers sykdom, var dagene fylt med mange og varierte oppgaver. Mina jobbet 35 timer i uken og organiserte nyhetslesing, spill, gymnastikk, utflukter og fargelegging for de eldre. Hun hjalp også til med matserveringen, og på søndager hjalp hun til med messen. Men den viktigste oppgaven var å være hyggelig og sosial med de eldre!

Livet i Paris

Når hun hadde fri, var hun i Paris, tegnet eller trente. Hun bodde sammen med tre ungdommer fra Tyskland og England i en leilighet ved siden av arbeidsplassen. I løpet av oppholdet var hun også på seminar sammen med mange av de andre europeiske frivillige i Frankrike.

To unge kollegaer utenfor aldershjemmet hvor de jobber

Mina og en kollega utenfor aldershjemmet.

Senderorganisasjonen hjalp Mina

Før hun reiste, følte Mina at det var mye å sette seg inn i. Som frivillig måtte hun ha både en senderorganisasjon i Norge og en vertsorganisasjon i landet hun skulle til. UngOrg i Oslo sa ja til å være senderorganisasjon og svarte på alle spørsmålene hun hadde. Etter dette gikk hele prosessen ganske fort.

UngOrg har sendt ut mange unge gjennom dette programmet. De hjelper til med å finne vertsorganisasjon og med forberedelsene før avreise. I tillegg har de jevnlig kontakt med den frivillige og vertsorganisasjonen underveis i oppholdet, og de følger også opp etter hjemkomst. Dette gir en ekstra trygghet, og for å forberede den som skal reise ut som frivillig, fokuserer UngOrg på å ha en god dialog som er tilpasset hver enkelt.

Fant fransk organisasjon i ungdomsportalen

Mina søkte etter vertsorganisasjon på Den europeiske ungdomsportalen, der rundt 6000 organisasjoner er registrert. Hun hadde et Skype-intervju med en organisasjon i Frankrike som heter VISA ad. De kom med forslag om ulike prosjekter hun kunne være med i, og da hun fikk vite om prosjektet på aldershjemmet, valgte hun det fordi hun hadde lyst til å gjøre noe meningsfullt. I tillegg kunne hun starte raskt og var på vei til Paris allerede noen uker senere.

Andre prosjekter som har fått støtte