Unge filmskapere samarbeider om TV-seriemanus

En ung kvinne ser på utsikten

I Latvia fikk de norske deltakerne oppleve at landet er et spennende land med mange tradisjoner, en del sosiale forskjeller og veldig interessante mennesker.

Åtte unge filmskapere fra Tromsø og Riga fikk støtte til å skrive et felles TV-seriemanus gjennom støtteordningen ungdomsinitiativ.

Støtteordning

Ungdomsinitiativ

Innvilget beløp

21 075 euro

Sted

Tromsø og Riga i Latvia

 

 

TV-serie skal belyse ulik kultur og historie

Hovedformålet med prosjektet er å skrive et felles manus for en TV-serie, og de håper at TV-serien kan bli produsert kort tid etter.

Det er første gang de to gruppene er involvert i et internasjonalt prosjekt. De fant hverandre via en felles bekjent, som hadde møtt lederen for den latviske gruppen på Nordisk ungdomsfilmfestival i Tromsø. Gjennom filmskaping håper de å styrke båndene mellom unge på tvers av grenser.

Norge og Latvia er to land som ikke er så langt fra hverandre geografisk, men som har veldig forskjellige historier på grunn av forholdet til øst og vest. De unge deltakerne vurderer å bruke dette som tema i manuset. Gjennom film ønsker de unge filmskaperne å få folk til å tenke og utfordre dem til å bli mer åpne. Ved å lage et manus som to forskjellige kulturer og land, ønsker de å gi seerne større kunnskap om verden vi bor i.

De håper også å inspirere andre ungdommer til å satse på med liknende prosjekter og vise dem at man ikke alltid trenger å vente på at mulighetene skal komme. Noe kan man faktisk skape selv!

Inne i et krigsmonument

Det er viktig å forstå historien for å skjønne nåtiden. Her tar de et nærmere blikk på Latvias krigshistorie.

Deling av erfaringer om filmbransjen

Det er en stor gruppe som skriver manus i lag, og det byr på litt ekstra utfordringer. Men gjennom dette samarbeidet lærer de også om forskjellig arbeidsmentalitet.

I tillegg til å skrive et felles manus, skal de unge filmskaperne også dele erfaringer om filmbransjen generelt. De står på dørterskelen inn i en industri som kan virke kompleks og skummel, og hvor man må jobbe virkelig hard for å kunne nå igjennom. Som unge filmskapere er det vanskelige å prøve å konkurrere mot de etablerte aktørene om man gjør det samme som dem. Ved å gjøre deres egen greie, håper de å ha en større sjanse for å bli sett og hørt. Ved å bringe noe originalt til markedet, vil de å kunne konkurrere med de store firmaene og få prosjektet realisert.

 

I Tromsø får filmskribentene fra Latvia oppleve nordnorsk vinter.

Felles prosjektmøter og kreative skriverom

Prosjektet varer i halvannet år, og i løpet av den tiden skal ungdommene bruke en del av prosjektstøtten til å besøke hverandre. Den norske gruppen dro først til Riga for oppstart av prosjektet. Et halvt år senere kom den latviske gruppen til Tromsø.

De har også fått støtte til å starte et skriverom i Tromsø og i Riga. Skriverommet var åpent for deltakerne i prosjektet til enhver tid, og de hadde fellesmøter én gang per uke. Her kunne de skrive i kreative og trygge rammer.

Tre ungdommer på vei mot et krigsmonument

Under besøket i Latvia ble de norske ungdommene bedre kjent med latvisk historie. Blant annet besøkte de gamle radioteleskop fra krigen.

Kanotur i mørket

De norske deltakerne ble også bedre kjent med latvisk natur og kultur, blant annet ved å bli med på en nattlig kanotur som varte helt til det ble lyst neste morgen.

 

Andre prosjekter som har fått støtte