Gir unge flere muligheter

To gode venner poserer

Frivillig arbeid i utlandet er en opplevelse for livet.

UngOrg ble godkjent som senderorganisasjon for frivillig arbeid (EVS) i Erasmus+ i 2015 og har siden det sendt mange frivillige til utlandet.

Støtteordning

Frivillig arbeid

Realiserer drømmer

En av de viktigste oppgavene til UngOrg er å ha et bredt tilbud til unge og informere om hvilke muligheter som finnes. UngInfo-senteret i Oslo holder åpent hver dag. Her kan ungdom komme innom og få informasjon, stille spørsmål og få hjelp.

Det passet derfor godt med UngOrgs oppgaver å bli senderorganisasjon. Det betyr at de ikke bare gir informasjon, men også er aktivt med og sender unge frivillige til utlandet.

Bilde av UngInfo-senteret i Oslo

Besøk UngInfo i Møllergata.

Internasjonal erfaring og samarbeid

Som senderorganisasjon får UngOrg mer internasjonal erfaring ved å samarbeide med organisasjoner i andre land. Når de har sagt ja til å være senderorganisasjon for en frivillig som skal reise ut, følger de opp både før, underveis og etter utenlandsoppholdet. Dette innebærer blant annet at de snakker med og hjelper den frivillige, men de må også være i dialog med vertsorganisasjonen den frivillige skal jobbe hos.

UngOrg hjelper til med en del praktiske ting før avreise. Det varierer noe fra gang til gang, men det er deres oppgave å ordne forsikring for den frivillige og noen ganger også flybillettene/reisen.

Noe av det viktigste UngOrg gjør, er å forberede den frivillige på hva han eller hun kan forvente seg i det nye landet. I andre land møter man gjerne en annen arbeidskultur, andre sosiale koder og både skrevne og uskrevne regler som er annerledes enn her hjemme. Som senderorganisasjon gir UngOrg informasjon og er en viktig støtte for de unge frivillige. I samarbeid med vertsorganisasjonen passer de altså på at de unge som reiser ut er godt forberedt og har den informasjonen de trenger.

Trygghet og støtte er viktig

Det er ofte store forventninger knyttet til et utenlandsopphold, så senderorganisasjonen må selvsagt være forberedt på å kunne gi informasjon om språk og kultur og bistå de som er nervøse eller spente på hva som venter. Det er lurt å ta seg god tid til å gå gjennom det som kan dukke opp av kulturkollisjoner og annet som følger med når man flytter til et annet land.

Underveis i oppholdet er UngOrg også tilgjengelig for alle slags spørsmål, og de har jevnlig kontakt med vertsorganisasjonen. Hvis noe oppstår, stiller de opp hvis det er behov for det.

Etter hjemkomst har UngOrg et møte med den frivillige for å evaluere hvordan oppholdet har vært og hva de kan gjøre for å bli en enda bedre senderorganisasjon. De hjelper også den frivillige med å formidle erfaringer og historier fra oppholder gjennom blogg, sosiale medier, små foredrag eller annet.

De fleste ungdommene setter stor pris på tryggheten og informasjonen UngOrg gir dem og sier at prosessen blir både enklere og tryggere med organisasjonens hjelp og støtte.

Andre prosjekter som har fått støtte