Aktuelt 14. apr 2020

Nytt om videre norsk deltakelse i Erasmus+

Norge, Liechtenstein og Island har sendt en første, uforpliktende tilbakemelding til EU om hvilke europeiske program vi ønsker å delta i for perioden 2021 til 2027. Erasmus+ er ett av programmene som er tatt med, sammen med blant andre forskningsprogrammet Horisont Europa og Kreativt Europa på kulturfeltet.

I denne foreløpige oversikten er ikke Det europeiske solidaritetskorpset med. Det ser dermed mørkt ut for vår deltakelse som programland i solidaritetskorpset i den kommende 7-årsperioden.

Regjeringen og Stortinget tar den endelige avgjørelsen om Norges deltakelse i 2021. Før det, skal EU-kommisjonen ferdigstille de ulike programmenes innhold og budsjett, som også må vedtas av EU-parlamentet.