Aktuelt 13. feb 2020

Takk for alle søknadane som har kome inn i runde ein

Vi har fått inn 85 søknadar frå 53 organisasjonar i runde ein i 2020. Søknadane kjem frå 9 av 11 fylke. Søkarane får svar på søknaden innan utgangen av april.

Merk i kalenderen allereie no at neste søknadsfrist er 30. april 2019.

Søknadane fordeler seg slik

  • Gruppeutveksling: 39
  • Opplæring for ungdomsarbeidarar: 28
  • Strategiske partnarskap: 9
  • Ungdomsinitiativ: 1
  • Ungdomspolitiske møte: 8