Aktuelt 02. okt 2020

Takk for alle søknadane som kom inn i runde tre

Vi fekk inn 46 søknadar frå 35 organisasjonar i runde tre i 2020. Søknadane kjem frå 9 av 11 fylke. Flest søknader kom frå Viken og Oslo. Vi fekk ingen søknadar får det nordlegaste fylket eller frå Rogaland. Søkarane får svar på søknaden innan slutten av november.

Fleire søknadar enn i fjor

I fjor på same tidspunkt fekk vi 66 søknader, så det er ei reduksjon samanlikna med same runde i år. Men dersom ein slår saman søknadane for alle rundane er det ein oppgang frå i fjor. Det er vi godt nøgde med, særleg i desse koronatider.

Søknadane fordeler seg slik

 • Gruppeutveksling: 28
 • Opplæring for ungdomsarbeidarar: 5
 • Gruppeutveksling og opplæring for ungdomsarbeidarar i same søknad: 4
 • Strategiske partnarskap: 8
 • Ungdomspolitiske møte: 1

Fordeling på fylke

 • Viken: 14
 • Oslo: 11
 • Vestfold og Telemark: 5
 • Trøndelag: 4
 • Møre og Romsdal: 3
 • Vestland: 3
 • Innlandet: 3
 • Agder: 1
 • Nordland: 1
 • Rogaland: 0
 • Troms og Finnmark: 0

Neste søknadsfrist

Neste søknadsfrist er den ekstraordinære utlysinga for kreative strategiske partnarskap. Fristen for denne er 29. oktober.

Dette var den siste ordinære søknadsrunden i denne programperioden av Erasmus+ (2014-2020). Vi lanserer ein ny programperiode på nyåret. Vi veit framleis ikkje dato for første søknadsfrist i 2021.