Seminar for frivillige og vertsorganisasjonar

Frivillige (EVS/solidaritetskorpset) som er hos ein organisasjon i Noreg i lenger enn 2 månadar skal delta på ankomstseminar. Dei som er her lenger enn 6 månader skal også delta på midtårsseminar.

Her finn du ei oversikt over kor og når dei ulike seminara skal arrangerast i 2020.

Dersom datoen er raud, er seminaret ope for påmelding. Klikk på lenka for meir informasjon.

Oversikt 2020

Hugs at dette berre er ein plan og at endringer kan skje.

Midtårsseminar

  • 5.-8. februar Haraldsheim. Påmeldingsfrist var 10. desember