Seminar for frivillige og vertsorganisasjonar

Frivillige (EVS/solidaritetskorpset) som er hos ein organisasjon i Noreg i lenger enn 2 månadar skal delta på ankomstseminar. Dei som er her lenger enn 6 månader skal også delta på midtårsseminar.

Her finn du ei oversikt over kor og når dei ulike seminara skal arrangerast i 2020.

Grunna situasjonen med covid-19 og restriksjonar for reiser og samlinger vil vi ikkje arrangere ankomstseminar våren 2020. Viss vi får til ei digital løysning vil organisasjonane få informasjon av oss om dette.

Dersom datoen er raud, er seminaret ope for påmelding. Klikk på lenka for meir informasjon.

Oversikt 2020

Hugs at dette berre er ein plan og at endringer kan skje.

Midtårsseminar

  • 5.-8. februar Haraldsheim. Påmeldingsfrist var 10. desember