Seminar for frivillige og vertsorganisasjonar

Frivillige (EVS/solidaritetskorpset) som er hos ein organisasjon i Noreg i lenger enn 2 månadar skal delta på ankomstseminar. Dei som er her lenger enn 6 månader skal også delta på midtårsseminar.

Her finn du ei oversikt over kor og når dei ulike seminara skal arrangerast i 2019.

Dersom datoen er raud, er seminaret ope for påmelding. Klikk på lenka for meir informasjon.

Oversikt 2019

Hugs at dette berre er ein plan og at endringer kan skje.

Evalueringsseminar for heimkomne frivillige

  • 23. februar – 20 deltakarar, Helsfyr i Oslo.

Ankomstseminar

Midtårsseminar

  • 3.-6. februar
  • 6.-9. februar
  • 12.-14. august (Balestrand)

Samling for frivillig arbeid/EVS-organisasjonar i Noreg

  • 21.-22.mars- 25 deltakarar, Haraldsheim i Oslo