Seminar for frivillige og vertsorganisasjonar

Frivillige (EVS/solidaritetskorpset) som er hos ein organisasjon i Noreg i lenger enn 2 månadar skal delta på ankomstseminar. Dei som er her lenger enn 6 månader skal også delta på midtårsseminar.

Her finn du ei oversikt over kor og når dei ulike seminara skal arrangerast i 2020.

Grunna situasjonen med covid-19 og restriksjonar for reiser og samlinger vil  ankomstseminaret våren 2020 bli digitalt.

Dersom datoen er raud, er seminaret ope for påmelding. Klikk på lenka for meir informasjon.

Oversikt 2020

Hugs at dette berre er ein plan og at endringer kan skje.

Online ankomstseminar

13. – 27. mai, påmeldingsfrist 11. mai

Seminaret er for frivillige gjennom EVS og ESC som ikkje har vore på slikt seminar før, og inneheld ein kombinasjon av digitale møte og individuelt arbeid. Send ein epost til Gülesin Nemutlu Unal viss du skal delta på seminaret, så får du meir informasjon.

Midtårsseminar

  • 5.-8. februar Haraldsheim. Påmeldingsfrist var 10. desember