Aktuelt 21. sep 2020

Studie og paneldebatt: Slik ble europeisk ungdomsarbeid berørt av korona

De foreløpige resultatene fra spørreundersøkelsen om hvordan ungdomsfeltet og ungdomsarbeid i Europa ble berørt av korona er klare.

Noen av resultatene:

  • 70% av ungdomsarbeidere sa at epidemien har hatt en stor innvirkning på arbeidet deres
  • Nesten 80% av ungdommene opplevde at epidemien har hatt stor eller moderat innvirkning på tilgang til aktiviteter
  • Kun 9 % av de ungdomsarbeiderne som svarte sa at de fremdeles når alle ungdommene de normalt jobber med
  • Mange frivillige organisasjoner har måttet stenge kontorer og budsjettene er redusert
  • 17% av de som svarte sa at alt ungdomsarbeidet har blitt overført til nett

Les hele rapporten her.

Les også et eget «Policy Brief» her. 

Paneldebatt

På torsdag 24. september kan du se en online paneldebatt om resultatene fra studien.

Om undersøkelsen:

Undersøkelen er utviklet av RAY Network – the open Network for the Research-based Analysis of European Youth Programmes. RAY er et samarbeid mellom de nasjonale kontorene for ungdomsdelen av Erasmus+ for å forske på effekten av de europeiske ungdomsprogrammene.