Aktuelt 25. jun 2020

Slik gikk det første året av Det europeiske solidaritetskorpset

Det europeiske solidaritetskorpset ble lansert av EU i 2018. Programmet gir ungdommer i Europa mulighet til å være frivillig i hjemlandet eller utlandet. Nøkkelord i programmet er solidaritet, inkludering og ikke-formell læring. En ny rapport beskriver hvilke prosjekter som ble gjennomført det første året, hvilke utfordringer som ble møtt og hvilke resultater prosjektene har hatt.

Solidaritet og inkludering

I løpet av det første året var inkludering, ungdomsarbeid og utvikling av lokalsamfunnet de mest populære temaene. Organisasjonene som deltok i programmet det første året svarte at prosjektene har bidratt til å utvikle ungdoms kompetanse, takle sosiale utfordringer og gitt ungdommer en mulighet til å bidra i solidaritetsaktiviteter.

Organisasjonene beskrev at det positive med solidaritetskorpset er fokuset på solidaritet, særlig i en periode som var preget av både Brexit og flyktningekrisen. Men samtidig har det også vist seg å være vanskelig å bli enig om en felles forståelse av konseptet solidaritet på tvers av landene i Europa.

En annen fordel med programmet er at ungdommer kan være frivillige i eget land også, noe som har gitt mulighet til mindre erfarne organisasjoner og nykommere å delta i programmet og til å takle lokale utfordringer. Mange organisasjoner som ikke har deltatt i tilsvarende europeiske programmer før, har nå deltatt i Solidaritetskorpset.

Utfordringer og forslag til forbedring

Noen av utfordringene som ble rapportert er at det har vært vanskelig å finne prosjektpartnere. Mange nevnte også at søknadsprosessen og IT-verktøyene er kompliserte, og at det krever en stor arbeidsmengde å gjennomføre slike prosjekter.

For å gjøre det lettere å gjennomføre prosjekter i fremtiden, ønsker organisasjoner som deltar i Solidaritetskorpset at det skal bli enklere å finne partnere, bedre informasjon og en mer brukervennlig søknadsprosess. I tillegg ønsker de flere verktøy for å involvere ungdommer i å utvikle prosjektene.

Last ned hele rapporten her (ekstern lenke) 

Last ned et sammendrag av rapporten her (ekstern lenke) 

 

Om Det europeiske solidaritetskorpset

Hensikten med solidaritetskorpset er å fremme solidaritet i samfunnet. Programmet gir ungdom muligheter til å engasjere seg, styrke lokalsamfunnet og bidra gjennom å jobbe frivillig. På denne måten får de nyttige erfaringer og utvikler ferdigheter som blant annet vil gjøre det lettere for dem å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

Inkludering er en viktig del av solidaritetskorpset, og det legges stor vekt på å legge tilrette for unge som har en eller annen form for begrensning eller utfordring.

Frivillig arbeid (Europeisk volontørtjeneste), som tidligere var en del av Erasmus+, er  nå en del av Solidaritetskorpset.

Norge deltar som partnerland

I januar 2019 ble det bestemt at Norge ikke skal delta på lik linje med EU-landene i nåværende programperiode til og med 2020. Norge har heller ikke signalisert ønske om å være med i neste programperiode, fra 2021-2027. Norge er dermed med som partnerland i Solidaritetskorpset.

Det betyr at norske organisasjoner ikke kan sende inn egen søknad, men det er fremdeles mulig å være med som partnerorganisasjon. Organisasjoner i Norge kan fremdeles sende ut eller ta imot frivillige. Ungdommer mellom 18 og 30 år fra Norge kan jobbe frivillig i et EU-land, Tyrkia, Nord-Makedonia eller Island. 

Les mer om Solidaritetskorpset her 

 

Ett av mange prosjekter som er finansiert av Det europeiske solidaritetskorpset er en reparasjonskafé i Estland. Bilde: European Commission (C)