Utlysning 07. apr 2020

Søk om forprosjektmidler

Organisasjoner i Viken kan nå søke om støtte til forprosjektmidler til internasjonale aktiviteter.

Formålet med ordningen er å øke kompetansen i fylket, og generere aktivitet som kan føre til internasjonale prosjekter. Du kan for eksempel reise på besøk for å møte en potensiell partner eller ha et møte for å skrive prosjektsøknaden i lag.

Disse kan søke om midler

  • Kommuner
  • Næringsklynger/aktører
  • Forskningsmiljøer
  • Frivillig sektor
  • Ungdomsorganisasjoner
  • Kulturorganisasjoner/ aktører
  • Høyskole og universitet
  • Fagskole

Det er løpende søknadsfrist.

Les mer her (ekstern lenke).