Søknadsfrister

2022

For støtteordningene gruppeutveksling, ungdomsstyrte prosjekter og opplæring for ungdomsarbeidere er det tre søknadsfrister i 2022:

  • 23. februar
  • 4. mai
  • 4. oktober

For støtteordningene små samarbeidsprosjekter og store samarbeidsprosjekter er det to søknadsfrister:

  • 23. mars
  • 4. oktober

Alle fristene går ut kl 12.00 på dagen.