Aktuelt 22. mar 2022

Søknadsskjemaene for mai-fristen er åpne!

Hvis du vil søke om penger til et prosjekt som kan begynne fra 1. august 2022 kan du nå åpne søknadsskjemaet og begynne å fylle inn. Dette gjelder ordningene gruppeutveksling, opplæring for ungdomsarbeidere og ungdomsstyrte prosjekter.

Søknadsfrist 4. mai

Siste frist for levering er 4. mai kl. 12:00, og vi anbefaler alle å være ute i god tid. Søknadsskjemaene er nå tilgjengelige på EUs søknadsportal (ekstern lenke).

  • Hvis du vil søke penger til Gruppeutveksling trykker du på KA152 – Mobility of young people.
  • Hvis du vil søke penger til Opplæring for ungdomsarbeidere trykker du på KA153 – Mobility for youth workers
  • Hvis du vil søke penger til Ungdomsstyrte prosjekter trykker du på KA154 – Youth participation activities.

Hvem kan søke og hvordan?

Her kan du lese programguiden (ekstern lenke) i sin helhet. Den inneholder alle retningslinjene for hva slags prosjekter som kan få støtte. Guiden er på engelsk. Informasjon på norsk finner du under våre sider for hver av støtteordningene (se lenker over eller gå inn på Støtteordninger fra menyen øverst til høyre).

Her kan du lese mer om hvordan du søker om støtte.

Her kan du se hele lista over søknadsfristene i 2022. I 2022 har vi ca 55 millioner kroner til fordeling til prosjekter på ungdomsfeltet i Norge.

Key Action 2 – Små og store samarbeidsprosjekter

I morgen 23. mars kl. 12:00 går fristen ut for å søke om støtte til prosjekter via støtteordningene Små samarbeidsprosjekter og Store samarbeidsprosjekter. Disse vil også få en søknadsrunde i oktober 2022, men førstnevnte vil i tillegg få en ekstra søknadsfrist 4. mai, slik som støtteordningene nevnt over (Key action 1).