Aktuelt 11. nov 2020

Solid budsjettøkning til Erasmus+

Etter langvarige forhandlinger med EU-parlamentet og Rådet, har det tyske formannskapet klart å få til en politisk enighet om EUs langtidsbudsjett.

€ 26,5 milliarder skal gå til neste Erasmus+-program (2021-2027), som er en budsjettøkning på 80%. Dette beløpet er litt lavere enn det EU-kommisjonen opprinnelig foreslo, men allikevel en betydelig økning.

Til sammenlikning er budsjettet i inneværende programperiode (2014-2020) er på 14,7 milliarder euro.

Se pressemelding fra EU-parlamentet her.