Aktuelt 22. mai 2020

Spørreundersøkelse om ungdomsarbeid og korona

Spørreundersøkelse for ungdomsarbeidere og ungdommer

Del dine erfaringer om hvordan koronaepidemien har påvirket ungdomsarbeid. Ungdomsarbeidere og ungdommer som går på fritidsklubb, i idrettsklubb eller deltar på andre arrangementer for ungdom kan delta i undersøkelsen.

  • Det tar rundt 15 minutter å svare på undersøkelsen.
  • Undersøkelsen er åpen til 10. juli.
  • Fyll inn undersøkelsen her (ekstern lenke).

Om undersøkelsen

Undersøkelen er utviklet av RAY Network – the open Network for the Research-based Analysis of European Youth Programmes. RAY er et samarbeid mellom de nasjonale kontorene for ungdomsdelen av Erasmus+ for å forske på effekten av de europeiske ungdomsprogrammene.

Dette er første del av undersøkelsen, og alle aktører innen ungdomsfeltet i Europa kan svare. Fokusgrupper, ekspertintervjuer og en egen multispråklig survey vil også bli lansert i løpet av høsten.

Formål med studien

  • Se på hvordan koronapandemien har påvirket ungdomsarbeid på strukturelt og individuelt nivå. Dette gjelder kortvarige effekter av pandemien, samt å vurdere langvarige effekter.
  • Undersøke hvordan ungdomsfeltet har svart for å kunne ivareta interessene til ungdommer
  • Vurdere hvilken rolle de europeiske ungdomsprogrammene og europeisk ungdomspolitikk kan spille i den situasjonen vi er i nå

 

 

Spørreundersøkelse for ungdomsorganisasjoner

Europarådet ønsker tilbakemeldinger på hvordan covid-19 har påvirket ungdomsorganisasjoner. Både ansatte og frivillige i ungdomsorganisasjoner kan svare på undersøkelsen. Fyll inn undersøkelsen før 1. august. Les mer her (ekstern lenke).