Aktuelt 08. sep 2020

Spørreundersøkelse om bruk av faste satser i Erasmus+

Store deler av prosjektstøtten fra Erasmus+ er basert på faste satser, f.eks reise og støtte til å organisere aktiviteten.

EU-kommisjonen gjennomfører nå en studie om bruk av faste satser.

Fyll inn spørreundersøkelsen for å gi din mening om hvordan du syns dette fungerer. Det er også mulig å gi tilbakemelding på hvordan dette kan bli bedre i neste programperiode.

Spørreundersøkelsen er anonym og tar maksimum ti minutter å gjennomføre.

Fyll inn spørreundersøkelsen innen 18. september (ekstern lenke)