Aktuelt 26. mar 2021

Stilling ledig: Rådgiver/seniorrådgiver Erasmus+ Aktiv Ungdom

Nå får du muligheten til å gi ungdom unike opplevelser!

Søknadsfrist: 15.04.2021

Hva får du jobbe med hos oss?

Erasmus + er EUs program for opplæring, utdanning, ungdom og idrett, og Erasmus +: Aktiv Ungdom er ungdomsdelen av dette programmet. Vi er helt i begynnelsen av en ny programperiode. Budsjettet er økt kraftig, og vi har fått flere ulike nye prosjekttyper. Og da trenger vi fler med på laget!

Hos oss vil du jobbe med prosjekter fra start til slutt. Det betyr at du skal informere om EUs ungdomspolitikk generelt og hvilke muligheter som finnes for å få støtte til kurs, utveksling og samarbeid i Europa. Du kommer til å drive opplæring av ungdomsarbeidere og -ledere, og du får også ansvar for å veilede søkere, særlig på telefon, behandle søknader og vurdere sluttrapporter. Det kan også være at du får andre oppgaver som ligger i avdelingen – det kommer an på bakgrunnen din og hva du er ekstra dyktig til.

Hva slags bakgrunn har du?

Du må ha utdanning fra universitet eller høyskole, helst innen samfunnsfag, humanistiske fag eller pedagogikk. Det er viktig for oss at du kjenner godt til ikke-formell læring, ungdomsarbeid og kulturforståelse, også i form av egne erfaringer. I den nye programperioden er det fire prioriterte områder, og du må ha erfaring innen minst to av disse:

  • Inkludering av utsatte ungdomsgrupper
  • Klimautfordringer/grønnere ungdomsarbeid
  • Digitalt ungdomsarbeid
  • Ungdommers medvirkning

Vi legger vekt på at du har jobbet med prosjektarbeid, opplæring, informasjonsarbeid og tilskuddsforvaltning før, og har du erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling, er det en fordel.
Siden engelsk er arbeidsspråk for mange av oppgavene du kommer til å utføre, må du beherske det godt både skriftlig og muntlig. I tillegg må du ikke være redd for IT-verktøy – vi har flere løsninger som er spesielle for Erasmus +: Aktiv Ungdom, og du må kunne rettlede søkere som står fast eller har spørsmål. I Bufdir bruker vi Office 365 og Sharepoint.

Hva slags person ser vi etter?

I teamet vårt blir du en av ni stykker som jobber tett sammen, og vi deler ofte på mange av oppgavene. Det gjør at du må være omgjengelig og lett å samarbeide med. Du kommer også til å samarbeide med de andre som jobber på ditt område i Europa, og du må derfor ikke være redd for å møte nye mennesker. Du må regne med at det blir en viss reisevirksomhet, ca. to reiser i året i Europa og fire til seks i Norge. Dette er ikke som en vanlig kontorjobb!

Søknads- og rapportbehandling er en viktig del av jobben, og vi har tre søknadsrunder i året. Det betyr at det til tider kan være ganske hektisk hos oss, og vi har stramme frister. Derfor må du kunne jobbe godt, raskt og nøyaktig, og du må ha god oversikt over arbeidsområdet ditt og kunne organisere arbeidsdagen din godt for å klare å holde fristene også når det stormer som verst. Du kommer også til å drive med informasjon og veiledning til søkere, og du er ofte den første de møter. Da er det viktig at du er tålmodig og serviceinnstilt og kan hjelpe folk over telefon slik at de både får et godt inntrykk og får gjort det de skal.

Hva får du hos oss?

Har du lest helt hit, er jobben forhåpentligvis interessant for deg. Siden vi er et direktorat, kan vi ikke tilby deg firmabil og fete bonuser. Derimot får du være med på å løfte oss slik at vi kan gi barn, unge og familier et enda bedre tilbud, og det mener vi har en stor verdi i seg selv. Men du får selvsagt også lønn! Nøyaktig hvor mye du får i året avhenger av kvalifikasjonene dine, men den vil ligge mellom 500 000 – 750 000 kr. Du vil få stillingskoden rådgiver eller seniorrådgiver.

I tillegg får du alle godene ved å være ansatt i staten, det vil blant annet si fleksitid, sommertid og medlemskap i Statens pensjonskasse (http://spk.no), noe som innebærer en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Du får også mulighet til å trene i arbeidstiden.

Les dette før du søker!

Når vi skal vurdere søkerne i første omgang, er vi mer opptatt av hvor godt du fyller de formelle kvalifikasjonskravene enn hvor flink du er til å skrive en jobbsøknad. Derfor er det ekstra viktig at du beskriver hva du har gjort, hva du har oppnådd og andre ting du synes er relevante i fritekstfeltet når du fyller ut CV-en slik at vi får et så godt bilde av deg og kvalifikasjonene dine som mulig. Det betyr også at du ikke skal skrive eller legge ved et søknadsbrev.

Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Les mer og søk via finn.no eller jobbnorge.no

Søknadsfrist: 15.04.2021