Akkreditering

Støtteordning: Akkreditering

En akkreditering skal gi organisasjoner en forenklet, forutsigbar og fleksibel måte å gjennomføre mobilitetsprosjekter på. Med en godkjent akkreditering trenger du ikke sende inn en fullstendig søknad hver gang du søker om støtte.

Organisasjoner som ønsker å gjennomføre regelmessige prosjekter og som ønsker å bruke Erasmus+-programmet som del av en langsiktig og strategisk plan for ungdomsarbeidet, bør søke om en akkreditering.

Foreløpig gjelder akkrediteringen for gruppeutveksling og opplæring for ungdomsarbeidere.

Dersom dere ikke gjennomfører regelmessige prosjekter eller har langsiktige planer, kan dere søke om støtte til prosjekter gjennom de ordinære utlysningene.

Slik gjør du det:

 1. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/dokument.svg

  Les betingelsene og «Erasmus Youth Quality Standards»

 2. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/ulike.svg

  Lag langsiktige mål for ungdomsarbeidet deres de neste 3-7 årene og hvordan dere ønsker å bruke Erasmus+-midler for å oppnå dette

 3. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/tid.svg

  Send inn søknaden innen fristen.

 4. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2017/11/pengestotte.svg

  Når dere har blitt akkreditert, kan dere sende inn en forenklet søknad om prosjektstøtte. Dere er garantert et minstebeløp dersom dere sender inn søknad.

 5. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/glad.svg

  Sørg for at prosjektene er godt gjennomført og av høy kvalitet for å beholde akkrediteringen.

 6. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/tenkeboble-2.svg

  Lurer dere på noe? Kontakt oss for veiledning

Hvem kan søke

 • Offentlige eller private organisasjoner

Betingelser

 • Dere må ha kapasitet til å gjennomføre den foreslåtte aktivitetsplanen.

 • Dere må ha stabile og tilstrekkelige finansieringskilder for å opprettholde de vanlige aktivitetene deres mens dere gjennomfører de foreslåtte Erasmus-aktivitetene.

 • Organisasjonen som står som søker må ha minst to års erfaring med å gjennomføre prosjekter på ungdomsfeltet.

 • Dere må gjøre dere kjent med kvalitetsstandarden for Erasmus+ og respektere denne.

 • Les alle betingelsene og søknadskriteriene her. 

Løpende søknadsfrist

Det er løpende søknadsfrist.

For å kunne søke om støtte til aktiviteter må akkreditering være gyldig.

Lurt å vite

 • Akkrediteringen gjelder i perioden 2021 til 2027. Dere må oppfylle betingelsene for akkrediteringen og kvalitetsstandardene som følger med denne.

 • Akkrediteringen gjelder kun for ungdomsdelen av Erasmus+.

 • Akkrediterte organisasjoner kan søke om støtte til gruppeutveksling og opplæring for ungdomsarbeidere. Fra 2022 vil dere også kunne inkludere den nye aktivitetstypen «Youth participation activities» i søknad om støtte til aktiviteter. Dere kan søke om støtte til de andre prosjekttypene i de ordinære utlysningene.

 • Når dere har mottatt akkrediteringen kan dere søke om aktivitetsstøtte. Dere trenger ikke lage en detaljert søknad siden de langsiktige planene allerede er beskrevet i akkrediteringssøknaden, dere beskriver bare hvilke aktiviteter (type og antall) dere ønsker å gjennomføre og antall deltakere.

 • Dersom dere har en akkreditering, kan dere ikke søke om støtte til gruppeutveksling og opplæring for ungdomsarbeidere  i de ordinære utlysningene. Men dere kan være med som partner i slike søknader.

 • Dere kan kun søke en gang per utlysning.

 • Dere er garantert et minstebeløp når dere søker om støtte til aktiviteter (dette beløpet er på nåværende tidspunkt ikke fastsatt).

 • Dersom dere ikke søker om støtte minst en gang i løpet av tre år, kan dere miste akkrediteringen.

 • Vil du ha mer informasjon? Se webinaret vi gjennomførte.

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Lillian

Lillian Solheim

Lillian er kontaktperson for ungdomspolitiske møter. Hun kan hjelpe deg med å komme i gang med søknaden og veilede deg underveis. Lillian svarer også på generelle spørsmål om Erasmus+: Aktiv Ungdom.