Besøk eller få besøk av en annen ungdomsgruppe

Støtteordning: Gruppeutveksling

Er du med i en ungdomsgruppe, forening eller organisasjon eller jobber du med unge mellom 13 og 30 år? Da kan du søke om støtte til en gruppeutveksling.

Reis til utlandet og besøk ungdomsgrupper fra andre land i Europa eller få besøk av de samme ungdomsgruppene.

Utforsk spennende temaer mens dere oppdager hverandres land og kulturer.

Lær om demokrati, menneskerettigheter, klima, sosial inkludering eller noe helt annet sammen med andre som er interessert i det samme som deg!

Neste søknadsfrist er 4. mai 2022, og søknadsskjemaet er nå åpent. Det finner du her (ekstern lenke).

Tidligere prosjekter som har fått støtte

Slik gjør du det:

 1. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/glad.svg

  Finn deltakere og bli enig med ungdomene hvilket tema de ønsker å utforske

 2. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/hvor.svg

  Finn europeiske partnere og bli enige om dere skal reise. Har du ikke partnere fra før, kan du finne dette på et kontaktseminar.

 3. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/tenkeboble-2.svg

  Involver ungdommene i planleggingen av prosjektet.

 4. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/02/dokument.svg

  Lag program for utvekslingen.

 5. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/pengestotte.svg

  Bli enig med partnerne om hvem som søker støtte og hvordan dere skal fordele oppgaver.

 6. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/lurer.svg

  Lurer dere på noe? Kontakt oss for veiledning.

 7. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/tid.svg

  Send inn søknad innen søknadsfristen.

Betingelser

 • Dere må være ungdomsgrupper fra minst to land i Erasmus+-programmet. Dette er 33 land i Europa og 22 land i Europas naboregioner.

 • Hver ungdomsgruppe som deltar må ha minst fire deltakere mellom 13 og 30 år.

 • Gruppene skal være omtrent like store, ha ungdom i samme aldersgruppe og jevn kjønnsbalanse.

 • Dere må være minst 16 og maks 60 deltakere mellom 13 og 30 år. Gruppeledere, tilretteleggere og ledsagere kommer utenom.

  Dersom en gruppeutveksling består utelukkende av ungdommer med begrensede muligheter, er minste antall deltakere 10.

 • Dere må i tillegg ha minst én voksen leder per ungdomsgruppe.

 • Hver av gruppeutvekslingene i prosjektet må vare i minst 5 og maks 21 dager. Reisedager kommer i tillegg.

 • Prosjektet (planlegging, aktiviteter og etterarbeid) må vare i minst 3 måneder og maks 2 år.

 • Frivillige organisasjoner, stiftelser, kommunale eller offentlig instanser, sosialt ansvarlige virksomheter eller en uformelle ungdomsgrupper kan søke.

 • Dere kan ikke få støtte til skoleturer eller skoleutvekslinger. Alle Erasmus+ Ungdom-prosjekter må foregå utenfor det formelle skolesystemet og er basert på ikke-formell læring. Det kan likevel være mulig at en gruppe elever fra en skole har et prosjekt sammen med en gruppe elever fra en europeisk skole, så lenge det ikke er en del av undervisningsopplegget på skolene. Dere kan ikke få støtte til turistaktiviteter, festivaler, ungdomsleirer og feriereiser. Dere kan heller ikke få støtte til et prosjekt der dere tjener penger.

Neste frist for å søke om støtte er 4. mai 2022

De ulike støtteordningene i Erasmus+ deles inn i to typer. Støtteordningene gruppeutveksling, ungdomsstyrte prosjekter og opplæring for ungdomsarbeidere har søknadsfrister 23. februar, 4. mai og 4. oktober. Ordningene store og små samarbeidsprosjekter har søknadsfrister 23. mars og 4. oktober. Se hele listen her.

Lurt å vite

 • Dere kan søke om flere utvekslinger i samme prosjekt.

 • Dere kan både besøke og få besøk av de andre ungdomsgruppene fra andre land.

 • Dere kan besøke stedet for utvekslingen på forhånd hvis dere har søkt om og fått innvilget støtte til et planleggingsbesøk.

 • 95 % av alle Erasmus+ Ungdom-deltakerne forteller at de har lært å komme bedre overens med folk fra andre kulturer, og 99 % sier at de har lært noe nytt.

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Betty

Betty Cutolo

Betty er kontaktperson for gruppeutveksling. Hun har gjennomført mange gruppeutvekslinger selv og kan svare på det du lurer på! Hun kan hjelpe deg med å komme i gang med søknaden og veilede deg underveis.