Besøk eller få besøk av en annen ungdomsgruppe

Støtteordning: Gruppeutveksling

Er du med i en ungdomsgruppe eller organisasjon og er mellom 13 og 30 år? Få besøk av ungdomsgrupper fra Europa og land som grenser til Europa eller reis ut og besøk dem. 

Utforsk spennende temaer som menneskerettigheter, klima, inkludering eller lignende mens dere oppdager hverandres land og kulturer.

Fra 2021 begynner en ny programperiode av Erasmus+. Informasjonen nedenfor gjelder for forrige programperiode. Denne prosjekttypen vil i stor grad bestå som beskrevet nedenfor. Vi vil oppdatere denne med ny informasjon når dette er tilgjengelig (vinter/vår 2021).

Tidligere prosjekter som har fått støtte

Slik gjør du det:

 1. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/glad.svg

  Finn deltakere og diskuter med dem hvilke tema de ønsker å utforske.

 2. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/hvor.svg

  Finn partnere og bli enige om hvor dere skal reise. Har dere ikke partnere fra før, kan du finne dette på et kontaktseminar – sjekk kurstilbudet vårt.

 3. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/tenkeboble-2.svg

  Involver ungdommene i planleggingen av prosjektet.

 4. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/02/dokument.svg

  Lag program for utvekslingen.

 5. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/pengestotte.svg

  Bli enig med partnerne om hvem som søker støtte og hvordan dere skal fordele oppgaver.

 6. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/lurer.svg

  Lurer dere på noe? Kontakt oss for veiledning.

 7. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/tid.svg

  Send inn søknad innen søknadsfristen.

Hvem kan søke

 • Frivillige organisasjoner

 • Stiftelser

 • Kommunale eller offentlige instanser

 • Sosialt ansvarlige virksomheter

 • Uformelle ungdomsgrupper

Betingelser

 • Dere må være ungdomsgrupper fra minst to land i Erasmus+-programmet.

 • Hver ungdomsgruppe må ha minst fire deltakere mellom 13 og 30 år.

 • Dere må være minst 16 og maks 60 deltakere mellom 13 og 30 år.

 • Gruppene skal være omtrent like store, ha ungdom i samme aldersgruppe og jevn kjønnsbalanse.

 • Dere må i tillegg ha minst én voksen leder per ungdomsgruppe.

 • Planlegging, aktiviteter og etterarbeid må gjennomføres i løpet av en periode på 3 måneder til 2 år.

 • Hver av gruppeutvekslingene i prosjektet må vare mellom 5 dager og 21 dager. Reisedager kommer i tillegg.

 • Dere kan ikke søke støtte til skoleturer, skoleutvekslinger, turistaktiviteter, festivaler, feriereiser eller prosjekter der dere tjener penger.

Neste frist for å søke om støtte er 2021

Det er tre ordinære søknadsfrister i året. I 2020 er det også en ekstraordinær utlysning med søknadsfrist 29. oktober. Søknadsfristene for 2021 er ikke klare.

Lurt å vite

 • Detaljert informasjon om gruppeutveksling finner dere i programguiden på nett eller dere kan laste ned hele programguiden som pdf.

 • Dere kan søke om flere utvekslinger i samme prosjekt.

 • Dere kan besøke stedet for utvekslingen på forhånd hvis dere har søkt om og fått innvilget støtte til et planleggingsbesøk (advanced planning visit).

 • Alle deltakerne må bekrefte at de har vært med på utvekslingen ved å signere på en liste. Dere kan bruke denne malen. Pass på at dere har med dere listen og at absolutt alle signerer før aktiviteten er ferdig.

 • Dere og alle partnerorganisasjonene i prosjektet må signere et partnermandat. Dette skjemaet finner dere i fanen Annexes i selve søknadsskjemaet. Det lastes ned per prosjekt sånn at toppteksten i dokumentet blir korrekt, så hvis dere sender inn flere søknader, må dere laste ned mandat tilhørende hver søknad.

 • Vi anbefaler dere å lage en avtale mellom alle partnerne i prosjektet om hvordan midlene skal fordeles. Dere kan bruke denne avtalemalen om dere ønsker det. Denne skal ikke sendes inn med søknaden og er ikke noe vi kontrollerer.

 • 95 % av alle Erasmus+: Aktiv Ungdom-deltakerne forteller at de har lært å komme bedre overens med folk fra andre kulturer, samtidig sier 99 % at de har lært noe nytt.

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Betty

Betty Cutolo

Betty er kontaktperson for gruppeutveksling. Hun har gjennomført mange gruppeutvekslinger selv og kan svare på det du lurer på! Hun kan hjelpe deg med å komme i gang med søknaden og veilede deg underveis.