Styrk kvaliteten på ungdomsarbeidet i organisasjonen din

Støtteordning: Opplæring for ungdomsarbeidere

Jobber organisasjonen din med ungdom? Styrk kvaliteten på ungdomsarbeidet ved å gi ungdomsarbeiderne inspirasjon og enda mer kunnskap. Søk om midler og send dem på studieturer, opplæringskurs, jobbhospitering eller andre opplæringsaktiviteter.

Opplæringsaktivitetene gir deltakerne kunnskap og faglig utvikling som de kan ta med seg tilbake på jobb i organisasjonen og i videre arbeid med ungdommene. Lær av hverandres ideer og erfaringer, få økt kompetanse og bidra til bedre europeisk samarbeid på ungdomsfeltet.

Opplæring for ungdomsarbeidere skal:

 • gi ikke-formelle og uformelle læringsmuligheter for ungdomsarbeidere og bidra til å utvikle ungdomsarbeid
 • bygge et nettverk av ungdomsarbeidere som kan støtte kvaliteten på aktiviteter for ungdommer som deltar i EUs ungdomsprogrammer
 • utvikle lokalt ungdomsarbeid og bidra til å forbedre ungdomsarbeideres direkte arbeid med ungdommerNeste søknadsfrist er 4. mai 2022, og søknadsskjemaet er nå åpent. Det finner du her (ekstern lenke).

Tidligere prosjekter som har fått støtte

Slik gjør du det:

 1. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/tenkeboble.svg

  Finn ut hvilke behov ungdomsarbeiderne og organisasjonen har.

 2. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/hvor.svg

  Finn minst én samarbeidspartner fra Europa eller et land som grenser til Europa.

 3. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/prat.svg

  Bli enige om tema, opplæringsaktiviteter og hvor mange deltakere dere skal ha.

 4. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/dokument.svg

  Lag et godt program for opplæringen.

 5. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/lurer.svg

  Avtal hvem som skal søke og hvordan dere skal fordele oppgaver.

 6. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/kontakt.svg

  Lurer dere på noe? Kontakt oss for veiledning.

 7. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/tid.svg

  Send inn søknaden innen fristen.

Hvem kan søke

 • Ungdomsorganisasjoner

 • Frivillige organisasjoner

 • Stiftelser

 • Kommunale og offentlige instanser

 • Sosialt ansvarlige virksomheter

 • Paraplyorganisasjoner for ungdomsarbeidere

Betingelser

 • Opplæring for ungdomsarbeidere skal gi deltakerne kunnskap og faglig utvikling som de kan ta med seg tilbake på jobb i organisasjonen og i videre arbeid med ungdommene.

 • Dere må ha minst én samarbeidspartner fra land i Erasmus+-programmet.

 • Maks 50 deltakere i hver aktivitet i prosjektet, inkludert kursledere og tilretteleggere. Det er ingen nedre grense for antall deltakere. Deltakere må være bosatt i et av landene som er med i prosjektet.

 • Deltakerne må være ansatte eller frivillige som jobber i en organisasjon som driver lokalt ungdomsarbeid.

 • Opplæringen må foregå i et av landene som er med i prosjektet.

 • Planlegging, aktiviteter og etterarbeid må gjennomføres i løpet av en periode på 3 måneder til 2 år.

 • Selve aktivitetene må vare mellom 2 og 60 dager. Reisedager kommer i tillegg.

 • Det er ingen aldersgrense på deltakerne.

 • Deltakerne må være bosatt i ett av landene til organisasjonene som deltar. Dette gjelder ikke for kursholdere og tilretteleggere.

 • Man kan ha med flere enn en partner fra samme land.

Neste frist for å søke om støtte er 4. mai 2022

De ulike støtteordningene i Erasmus+ deles inn i to typer. Støtteordningene gruppeutveksling, ungdomsstyrte prosjekter og opplæring for ungdomsarbeidere har søknadsfrister 23. februar, 4. mai og 4. oktober. Ordningene store og små samarbeidsprosjekter har søknadsfrister 23. mars og 4. oktober. Se hele listen her.

Lurt å vite

 • En ungdomsarbeider i denne sammenhengen er en som er ansatt deltid/heltid eller som jobber frivillig i for eksempel en kommune, frivillig organisasjon, ungdomsklubb eller liknende. Ungdomsarbeideren har en pedagogisk rolle og jobber med ungdommer som møtes jevnlig.

 • Gruppene fra hvert land bør være omtrent like store.

 • Alle deltakerne må bekrefte at de har vært med på opplæringen ved å signere på en liste. Dere kan bruke denne malen. Pass på at dere har med dere listen og at absolutt alle signerer før aktiviteten er ferdig.

 • Dere og alle partnerorganisasjonene i prosjektet må signere et partnermandat. Dette skjemaet finner dere i fanen Annexes i selve søknadsskjemaet. Det lastes ned per prosjekt sånn at toppteksten i dokumentet blir korrekt, så hvis dere sender inn flere søknader, må dere laste ned mandat tilhørende hver søknad.

 • 9 av 10 sier at organisasjonen har fått bedre metoder i ungdomsarbeid etter å ha vært med på opplæring for ungdomsarbeidere.

 • Ønsker du ikke å organisere selv? Erasmus+ arrangerer jevnlig kurs for ungdomsarbeidere. Meld deg på, få mer kompetanse og lær nye metoder for hvordan dere kan gjøre ungdomsarbeidet enda bedre.

 • Dere kan søke om støtte til tre typer aktiviteter:

  • Et prosjekt må inneholde minst en opplæringsaktivitet («Professional development activities»). Det kan være studiebesøk, jobshadowing, utveksling, nettverking, kurs, seminarerer og workshops. En opplæringsaktivitet består av fire faser: Planlegging, forberedelser, gjennomføring og oppfølging.
  • I tillegg kan dere søke om støtte til nasjonale eller internasjonale tilleggsaktiviteter («system development and outreach activitites») som skal utvikle, spre og øke effekten av opplæringaktivitetene. Disse aktivitetene er ikke obligatoriske, men er en mulighet for mer erfarne organisasjoner til å teste innovative metoder og skal bidra til mer enn den ordinære spredningen av resultater i prosjekter.
  • Dere kan også søke om støtte til forberedelsesbesøk slik at aktivitetene blir godt gjennomført og at dere blir bedre kjent med hverandre. Et forberedelesbesøk finner sted i et av vertslandene før opplæringsaktiviteten.
 • Detaljert informasjon om opplæring for ungdomsarbeidere finner dere i programguiden.

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Gulesin Nemutlu Unal

Gulesin er kontaktperson for opplæring for ungdomsarbeidere. Hun kan hjelpe deg med å komme i gang med søknaden og veilede deg underveis.