Styrk kvaliteten på ungdomsarbeidet i organisasjonen din

Støtteordning: Opplæring for ungdomsarbeidere

Jobber organisasjonen din med ungdom? Styrk kvaliteten på ungdomsarbeidet ved å gi inspirasjon og enda mer kunnskap til ungdomsarbeiderne. Søk om støtte til å arrangere studieturer, opplæringskurs, jobbhospitering eller andre opplæringsaktiviteter.

Fra 2021 begynner en ny programperiode av Erasmus+. Informasjonen nedenfor gjelder for forrige programperiode. Denne prosjekttypen vil i stor grad bestå som beskrevet nedenfor. Vi vil oppdatere denne oversikten med ny informasjon når dette er tilgjengelig (vinter/vår 2021).

Tidligere prosjekter som har fått støtte

Slik gjør du det:

 1. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/tenkeboble.svg

  Finn ut hvilke behov ungdomsarbeiderne og organisasjonen har.

 2. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/hvor.svg

  Finn minst én samarbeidspartner fra Europa eller et land som grenser til Europa.

 3. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/prat.svg

  Bli enige om tema, opplæringsaktivitet og hvor mange deltakere dere skal ha.

 4. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/dokument.svg

  Avtal hvem som skal søke og hvordan dere skal fordele oppgaver.

 5. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/lurer.svg

  Lurer dere på noe? Kontakt oss for veiledning.

 6. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/tid.svg

  Send inn søknaden innen fristen.

Hvem kan søke

 • Ungdomsorganisasjoner

 • Frivillige organisasjoner

 • Stiftelser

 • Kommunale og offentlige instanser

 • Sosialt ansvarlige virksomheter

 • Paraplyorganisasjoner for ungdomsarbeidere

Betingelser

 • Opplæring for ungdomsarbeidere skal gi deltakerne kunnskap og faglig utvikling som de kan ta med seg tilbake på jobb i organisasjonen og i videre arbeid med ungdommene.

 • Dere må ha minst én samarbeidspartner fra land i Erasmus+-programmet.

 • Maks 50 deltakere, inkludert kursledere og tilretteleggere.

 • Deltakerne må være ansatte eller frivillige som jobber i en organisasjon som driver lokalt ungdomsarbeid.

 • Deltakerne må være bosatt i et av landene som er med i prosjektet.

 • Opplæringen må foregå i et av landene som er med i prosjektet.

 • Planlegging, aktiviteter og etterarbeid må gjennomføres i løpet av en periode på 3 måneder til 2 år.

 • Opplæringen må vare mellom 2 og 24 dager. Reisedager kommer i tillegg.

Neste frist for å søke om støtte er 2021

Det er tre ordinære søknadsfrister i året. I 2020 er det også en ekstraordinær utlysning med søknadsfrist 29. oktober. Søknadsfristene for 2021 er ikke klare.

Lurt å vite

 • Detaljert informasjon om opplæring for ungdomsarbeidere finner dere i programguiden på nett eller dere kan laste ned hele programguiden som pdf.

 • En ungdomsarbeider i denne sammenhengen er en som er ansatt deltid/heltid eller som jobber frivillig i for eksempel en kommune, frivillig organisasjon, ungdomsklubb eller liknende. Ungdomsarbeideren har en pedagogisk rolle og jobber med ungdommer som møtes jevnlig.

 • Det er ingen aldersgrense for deltakerne.

 • Gruppene fra hvert land bør være omtrent like store.

 • Alle deltakerne må bekrefte at de har vært med på opplæringen ved å signere på en liste. Dere kan bruke denne malen. Pass på at dere har med dere listen og at absolutt alle signerer før aktiviteten er ferdig.

 • Dere og alle partnerorganisasjonene i prosjektet må signere et partnermandat. Dette skjemaet finner dere i fanen Annexes i selve søknadsskjemaet. Det lastes ned per prosjekt sånn at toppteksten i dokumentet blir korrekt, så hvis dere sender inn flere søknader, må dere laste ned mandat tilhørende hver søknad.

 • 9 av 10 sier at organisasjonen har fått bedre metoder i ungdomsarbeid etter å ha vært med på opplæring for ungdomsarbeidere.

 • Hvis du ikke ønsker å organisere selv, så arrangerer Erasmus+: Aktiv Ungdom jevnlig kurs for ungdomsarbeidere.

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Gry

Gry Nesse

Gry er kontaktperson for opplæring for ungdomsarbeidere. Hun kan hjelpe deg med å komme i gang med søknaden og veilede deg underveis. Gry er også personen å kontakte hvis du vil delta på kurs!