Senderorganisasjoner frivillig arbeid i Erasmus+

Støtteordning: Frivillig arbeid

Frivillig arbeid har blitt flyttet fra Erasmus+ til Det europeiske solidaritetskorpset. Hvis din organisasjon skal være med i et frivillig arbeid-prosjekt i solidaritetskorpset (ta imot eller sende ut frivillige), kan du lese mer om det her.

Har du et prosjekt som allerede har fått innvilget støtte i Erasmus+, ligger informasjonen som er relevant for ditt prosjekt på denne siden.


Gi unge mellom 17 og 30 år en opplevelse for livet. Bli senderorganisasjon og send unge frivillige til Europa og EUs naboregioner. Dere gir den frivillige en mulighet til å få arbeidserfaring, lære seg språk og oppleve en ny kultur.

 

Tidligere prosjekter som har fått støtte

Slik gjør du det:

 1. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/skjema-1.svg

  Få godkjenning som senderorganisasjon hvis dere ikke allerede har det.

 2. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/kontakt.svg

  Rekkefølgen på stegene under kan variere. Som senderorganisasjon er det vanlig at dere blir kontaktet av frivillige som ønsker å reise ut.

 3. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2020/10/Erasmus_illustrasjoner_02_Tilrettelegging-4.png

  Hvis dere skal sende ut ungdom som trenger ekstra tilrettelegging er stegene ofte litt annerledes.

 4. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/lurer-1.svg

  Når dere har sagt ja til å være senderorganisasjon for en frivillig, hjelper dere ham/henne videre i prosessen, gir informasjon og svarer på spørsmål.

 5. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/hvor.svg

  Den frivillige skal i utgangspunktet selv finne vertsorganisasjon.

 6. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/pengestotte.svg

  Vanligvis er det vertsorganisasjonen som søker om prosjektstøtte, men det trenger ikke være det. Vertsorganisasjonen er deres partnerorganisasjon.

 7. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/glad.svg

  Er det dere som skal søke om prosjektstøtte, avtaler dere med vertsorganisasjonen hvor mange frivillige dere skal sende.

 8. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/prat.svg

  Hold kontakten med den frivillige og vertsorganisasjonen før oppholdet starter, og legg til rette for den frivillige før avreise.

 9. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/ulike-1.svg

  Lurer dere på noe? Kontakt oss for veiledning.

Hvem kan søke

 • Frivillige organisasjoner

 • Stiftelser

 • Kommunale eller offentlige instanser

 • Sosialt ansvarlige virksomheter

Betingelser

 • Dere må være minst en senderorganisasjon, en vertsorganisasjon og en frivillig i et prosjekt, men det er mulig å sende inn søknad uten å ha partnerorganisasjon og frivillige på plass.

 • Planlegging, aktiviteter og etterarbeid må gjennomføres i løpet av en periode på 3 måneder til 2 år. Det er mulig å sende ut frivillige i flere omganger i løpet av prosjektperioden hvis det søkes om det.

 • Den frivillige skal jobbe hos vertsorganisasjonen i minst 2 måneder og maks 1 år.

 • Hvis den frivillige trenger ekstra tilrettelegging eller må ha med seg assistent, kan han eller hun jobbe hos vertsorganisasjonen fra 2 uker til 1 år.

 • Den frivillige skal jobbe mellom 30 og 38 timer i uka hos vertsorganisasjonen. Dette inkluderer språkopplæring.

 • Det kan ikke stilles noen krav til den frivilliges utdanning, erfaring, språkkunnskaper eller religion. Det skal være åpent for alle å bli frivillig gjennom Erasmus+: Aktiv Ungdom, men vertsorganisasjonen rekrutterer og velger frivillige selv.

 • De frivillige skal ikke brukes som billig arbeidskraft eller erstatte ansatte.

 • Den frivillige skal ikke ha eneansvar for den daglige omsorgen for enkeltpersoner.

 • Den frivillige skal ikke jobbe som faglært eller bruke oppholdet som en del av skole- eller utdaninningsløp.

Søknadsfrist

Frivillig arbeid i Erasmus+ er flyttet til Det europeiske solidaritetskorpset.

Vedlegg til søknaden:

Lurt å vite

 • Detaljert informasjon om frivillig arbeid finner dere i programguiden på nett eller dere kan laste ned hele programguiden som pdf.

 • Både sender- og vertsorganisasjon kan søke. En av organisasjonene må ha rollen som koordinerende organisasjon og må ha godkjenning som dette. Organisasjonene har forskjellige oppgaver som dere må sette dere inn i. Disse er beskrevet i detalj i Erasmus+ Volunteering Charter.

 • Som senderorganisasjon har dere ansvar for å forberede den frivillige før oppholdet, ordne forsikring og følge opp underveis.

 • Vertsorganisasjon har ansvar for å gi den frivillige arbeidsoppgaver og et sted å bo.

 • Det er mulig å søke om å ta imot/sende ut en gruppe frivillige (10-40 stk) som jobber samtidig i en kortere periode.

 • Alle de frivillige må bekrefte at de har jobbet som frivillig hos vertsorganisasjonen sin ved å signere en liste. Vertsorganisasjonen kan bruke denne malen. Alle de frivillige må signere listen før de reiser hjem.

 • Hver gang dere sender ut en frivillig, må dere fylle inn dette spørreskjemaet om den frivillige.

 • I 2018 er denne ordningen inne i en overgangsfase. Frivillig arbeid i Erasmus+: Aktiv Ungdom het fram til 2017 Europeisk volontørtjeneste (EVS). I tillegg ble Det europeiske solidaritetskorpset lansert i 2017.

 • 3 av 4 vil fortsette å ta imot eller sende frivillige, og 9 av 10 sier at å være vertsorganisasjon har styrket organisasjonens internasjonale profil.

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Einar

Einar Rafn Guðbrandsson

Det er det polske kontoret SALTO EECA som er nasjonalt kontor for Solidaritetskorpset i Norge, men Einar kan bistå med veiledning underveis.