Sentraliserte utlysninger

Støtteordning:

Vi som nasjonalt kontor er ansvarlige for de såkalte desentraliserte midlene. Men det er også mulig å søke EU-kommisjonen direkte om støtte.

Eksempler på utlysninger er:

Capacity-building for youth: Søk om støtte til samarbeidsprosjekter med organisasjoner i land utenfor Europa.

European Youth Together: Grasrotorganisasjoner kan søke om støtte til å etablere nettverk og partnerskap på europeisk nivå.

Non-for-profit European Sport Events: Søk om støtte til idrettsarrangement. Prioriteringer er frivillig arbeid, inkludering og ikke-diskriminering.

 

Slik gjør du det:

 1. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/tenkeboble.svg

  Sjekk etter aktuelle utlysninger her.

 2. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/dokument.svg

  Les betingelsene for utlysningen nøye.

 3. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/kontakt.svg

  Kontakt EU-kommisjonen (EACEA) direkte eller oss hvis du har noen spørsmål.

 4. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2017/11/pengestotte.svg

  Se hvem som fikk innvilget støtte her.

Betingelser

 • Sentraliserte midler er midler som EU-kommisjonen, gjennom forvaltningsbyrået for utdanning, audiovisuelle medier og kultur (EACEA), lyser ut direkte. Desentraliserte midler forvaltes av et nasjonalt kontor. For ungdomsdelen i Norge er det Bufdir.

 • Hvor mye du kan få i støtte avhenger av utlysning og størrelsen på prosjektet. For de fleste utlysningene gjelder faste beløp, såkalte lump sums. De varierer fra 100.000 euro til 450.000 euro.

 • Du kan sende inn søknaden på ett av de mange offisielle EU-språkene, inkludert engelsk.

Søknadsfrister

Capacity-building in the field of youth: 1. juli 2021

European Youth Together: 24. juni 2021

Idrett: 20. mai 2021

Søknadene må sendes inn innen klokken 17.00.