Små samarbeidsprosjekter

Støtteordning: Små samarbeidsprosjekter

De to prosjekttypene «små samarbeidsprosjekter» og «store samarbeidsprosjekter» erstatter ordningen som før ble kalt strategiske partnerskap.

De to prosjekttypene ligner på hverandre, men små samarbeidsprosjekter gir spennende muligheter til grasrotorganisasjoner og nykommere i programmet. Lengden er kortere og tilskuddet mindre enn for store samarbeidsprosjekt, og for mange vil dette kunne være det første steget mot langsiktig europeisk samarbeid.

Små samarbeidsprosjekter skal styrke kvaliteten i arbeidet til organisasjoner, øke deres kapasitet til å jobbe transnasjonalt og på tvers av sektorer, og skape endring på individuelt, organisatorisk eller sektornivå, som fører til bedre praksis og nye tilnærminger. De kan også bidra til utvikling av transnasjonale nettverk og erfaringsutveksling.

Små samarbeidsprosjekter på ungdomsfeltet skal jobbe for én eller flere av følgende mål:

 • å fremme aktivt medborgerskap, initiativ fra ungdom og ungt entreprenørskap
 • å øke kvaliteten på ungdomsarbeid
 • at ungdom får kompetanse og ferdigheter som gir bedre tilgang til arbeidsmarkedet
 • å forsterke koblingen mellom politikk, forskning og praksis

Slik gjør du det:

 1. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/hvor.svg

  Finn minst én organisasjon i EU/EØS å samarbeide med.

 2. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/ulike-1.svg

  Velg et tema fra ungdomsfeltet.

 3. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/tenkeboble-2.svg

  Lag prosjektmål som samsvarer med kriteriene for støtteordningen

 4. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/02/dokument.svg

  Lag en plan over hvilke aktiviteter dere skal ha med for å nå prosjektmålene.

 5. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/lurer.svg

  Bli enige om hvem som skal søke og hvordan dere skal fordele oppgaver.

 6. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/kontakt.svg

  Lurer dere på noe? Kontakt oss for veiledning!

 7. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/tid.svg

  Send inn søknad innen søknadsfristen.

Hvem kan søke

 • Private eller offentlige organisasjoner i programland

 • Organisasjoner som er aktive på ungdomsfeltet

 • Organisasjoner som jobber tverrsektorielt

Betingelser

 • Minst to organisasjoner fra to forskjellige programland må delta

 • Det er ingen øvre grense for antall partnere, men antall partnere må være klart innen søknadsfristen

 • Prosjektet skal vare i 6 til 24 måneder

 • Aktivitetene i prosjektet må foregå i landene som er med i prosjektet

 • Et lite samarbeidsprosjekt består av fire faser: Planlegging, forberedelse, gjennomføring og oppfølging/etterarbeid. Samtlige involverte organisasjoner i partnerskapet bør ta en aktiv rolle i alle prosjektfasene.

Neste frist for å søke om støtte er 4. mai 2022

Søknadsfrist for små og store samarbeidsprosjekter er 23. mars og 4. oktober kl. 12:00.

Lurt å vite

 • Detaljert informasjon om små samarbeidsprosjekter finner dere i programguiden på nett eller dere kan laste ned hele programguiden som pdf.

 • Det er mulig å søke om små samarbeidsprosjekt der det er samarbeid mellom ungdomsfeltet og utdannings- og/eller opplæringsfeltet, men da må målet være å styrke begge/alle feltene.

 • Dere og alle partnerorganisasjonene i prosjektet må signere et partnermandat. Dette skjemaet finner dere i fanen Annexes i selve søknadsskjemaet. Det lastes ned per prosjekt sånn at toppteksten i dokumentet blir korrekt, så hvis dere sender inn flere søknader, må dere laste ned mandat tilhørende hver søknad.

 • Her finner du opptak av et informasjonswebinar vi holdt om store og små samarbeidsprosjekter 28. febriar 2022 (ekstern lenke).

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Julia Cristina Tróchez

Julia er kontaktperson for store og små samarbeidsprosjekter. Hun kan hjelpe deg med å komme i gang med søknaden og veilede deg underveis.