Små samarbeidsprosjekter

Støtteordning: Små samarbeidsprosjekter

De to prosjekttypene «små samarbeidsprosjekter» og «store samarbeidsprosjekter» erstatter ordningen som før ble kalt strategiske partnerskap.

De to prosjekttypene ligner på hverandre, men små samarbeidsprpsjekter gir spennende muligheter til grasrotorganisasjoner og nykommere i programmet. Lengden er kortere og tilskuddet mindre enn for store samarbeidsprosjekt, og for mange vil dette kunne være det første stedet mot langsiktig europeisk samarbeid.

Små samarbeidsprosjekter skal styrke kvaliteten i arbeidet til organisasjoner, øke deres kapasitet til å jobbe transnasjonalt og på tvers av sektorer, og skape endring på individuelt, organisatorisk eller sektornivå, som fører til bedre praksis og nye tilnærminger. De kan også bidra til utvikling av transnasjonale nettverk og erfaringsutveksling.

 

Slik gjør du det:

 1. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/hvor.svg

  Finn minst én organisasjon i EU/EØS å samarbeide med.

 2. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/ulike-1.svg

  Velg et tema fra ungdomsfeltet.

 3. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/tenkeboble-2.svg

  Lag prosjektmål som samsvarer med kriteriene for støtteordningen

 4. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/02/dokument.svg

  Lag en plan over hvilke aktiviteter dere skal ha med for å nå prosjektmålene.

 5. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/lurer.svg

  Bli enige om hvem som skal søke og hvordan dere skal fordele oppgaver.

 6. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/kontakt.svg

  Lurer dere på noe? Kontakt oss for veiledning!

 7. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/tid.svg

  Send inn søknad innen søknadsfristen.

Hvem kan søke

 • Private eller offentlige organisasjoner i programland

 • Organisasjoner som er aktive på ungdomsfeltet

 • Organisasjoner som jobber tverrsektorielt

Betingelser

 • Minst to organisasjoner fra to forskjellige programland må delta

 • Det er ingen øvre grense for antall partnere, men antall partnere må være klart innen søknadsfristen

 • Prosjektet skal vare i 6 til 24 måneder

Neste frist for å søke om støtte er 20. mai 2021

Søknadsfrist for små og store samarbeidsprosjekter er 20. mai og 3. november kl. 12:00.