Store samarbeidsprosjekter

Støtteordning: Store samarbeidsprosjekter

Har organisasjonen din en fantastisk idé? Og lyst på erfaring innen internasjonalt samarbeid? Denne støtteordningen støtter langvarige samarbeid med mål om å utvikle eller lage noe nytt eller dele gode ideer på ungdomsfeltet.

Dere kan samarbeide med organisasjoner i land i Europa eller i EUs naboregioner. Ordningen er fleksibel og åpner for mange ulike prosjekter.

Prosjektene skal skape positiv og langvarig effekt for deltakende organisasjoner og personer som direkte eller indirekte er involvert i prosjektaktivitetene. Resultatene skal være overførbare og om mulig ha en sterk tverrfaglig dimensjon.

Store samarbeidsprosjekter tildeles større summer og har lengre prosjektperiode enn små samarbeidsprosjekter, som retter seg mot mindre grasrotorganisasjoner.

Store samarbeidsprosjekter på ungdomsfeltet skal jobbe for én eller flere av følgende mål:

 • å fremme aktivt medborgerskap, initiativ fra ungdom og ungt entreprenørskap
 • å øke kvaliteten på ungdomsarbeid
 • at ungdom får kompetanse og ferdigheter som gir bedre tilgang til arbeidsmarkedet
 • forsterke koblingen mellom politikk, forskning og praksis

Slik gjør du det:

 1. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/hvor.svg

  Finn minst to organisasjon i EU/EØS å samarbeide med.

 2. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/ulike.svg

  Velg et tema fra ungdomsfeltet.

 3. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/tenkeboble-2.svg

  Lag prosjektmål som samsvarer med kriteriene for store samarbeidsprosjekt.

 4. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/02/dokument.svg

  Lag en plan over hvilke aktiviteter dere skal ha med for å nå prosjektmålene.

 5. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/lurer-1.svg

  Bli enige om hvem som skal søke og hvordan dere skal fordele oppgaver.

 6. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/kontakt.svg

  Lurer dere på noe? Kontakt oss for veiledning!

 7. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/tid.svg

  Send inn søknad innen søknadsfristen.

Hvem kan søke

 • Private eller offentlige organisasjoner i programland

 • Organisasjoner som er aktive på ungdomsfeltet

 • Organisasjoner som jobber tverrsektorielt

 • NB! Organisasjoner fra partnerland kan være med i samarbeidet, men ikke som søkere

Betingelser

 • Minst tre organisasjoner fra tre forskjellige programland må være med

 • Maks budsjett tilsvarer 10 partnerorganisasjoner, men det er ingen øvre grense for antall partnere

 • Prosjektperioden skal vare mellom 12 og 36 måneder

 • Aktivitetene i prosjektet må foregå i landene som er med i prosjektet.

 • Et stort samarbeidsprosjekt består av fire faser: Planlegging, forberedelse, gjennomføring og oppfølging/etterarbeid. Samtlige involverte organisasjoner i partnerskapet bør ta en aktiv rolle i alle prosjektfasene.

Neste frist for å søke om støtte er 23. mars 2022

Søknadsfrist for små og store samarbeidsprosjekter er 23. mars og 4. oktober.

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Julia Cristina Tróchez

Julia er kontaktperson for store og små samarbeidsprosjekter. Hun kan hjelpe deg med å komme i gang med søknaden og veilede deg underveis.