Samarbeid om å utvikle noe nytt eller del gode ideer på ungdomsfeltet

Støtteordning: Strategisk partnerskap

Har organisasjonen din en fantastisk idé? Strategiske partnerskap er langvarige samarbeid med mål om å utvikle noe nytt eller dele gode ideer på ungdomsfeltet.

Dere kan samarbeide med organisasjoner i land i Europa eller i EUs naboregioner. Ordningen er fleksibel og åpner for mange ulike prosjekter.

Fra 2021 begynner en ny programperiode av Erasmus+. Informasjonen nedenfor gjelder for forrige programperiode. Denne prosjekttypen blir erstattet av en ny prosjekttype hvor dere kan søke om både små og store samarbeidsprosjekter. Vi vil oppdatere denne med ny informasjon når dette er tilgjengelig (vinter/vår 2021).

Tidligere prosjekter som har fått støtte

Slik gjør du det:

 1. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/hvor.svg

  Finn minst én organisasjon i EU/EØS å samarbeide med.

 2. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/ulike.svg

  Velg et tema fra ungdomsfeltet.

 3. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/tenkeboble-2.svg

  Lag prosjektmål som samsvarer med kriteriene for strategiske partnerskap.

 4. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/02/dokument.svg

  Lag en plan over hvilke aktiviteter dere skal ha med for å nå prosjektmålene.

 5. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/lurer.svg

  Bli enige om hvem som skal søke og hvordan dere skal fordele oppgaver.

 6. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/kontakt.svg

  Lurer dere på noe? Kontakt oss for veiledning.

 7. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/tid.svg

  Send inn søknad innen søknadsfristen.

Hvem kan søke

 • Alle organisasjoner kan søke.

Betingelser

 • Strategiske partnerskap er delt opp i to kategorier. Dere kan søke om støtte til

  • et strategisk partnerskap for innovasjon der dere skal utvikle nye metoder, produkter eller ideer
  • et strategisk partnerskap for utveksling av god praksis der dere skal styrke deltakerorganisasjonenes evne til å jobbe internasjonalt, styrke nettverk og legge til rette for utveksling og diskusjon av ideer og metoder
 • Et strategisk partnerskap må vare mellom 6 måneder og 3 år.

 • Dere være minst to organisasjoner i to Erasmus+-programland.

 • Aktivitetene i prosjektet må foregå i landene som er med i prosjektet.

 • Det er ingen begrensning på antall partnere, men dere får ikke støtte for mer enn ti organisasjoner – søkerorganisasjonen og inntil ni partnere.

 • Strategisk partnerskap for innovasjon skal utvikle noe nytt («intellectual output»).

 • Strategiske partnerskap på ungdomsfeltet må jobbe for å

  • øke kompetansen til unge og styrke unges deltakelse i demokratiet og arbeidsmarkedet
  • øke kvaliteten på ungdomsarbeidet
  • fremme utviklingen av politikk og policy på felter som spesielt berører ungdom, inkludert anerkjennelse av ungdoms deltakelse i ikke-formell læring eller
  • styrke den internasjonale dimensjonen i aktiviteter som er rettet mot ungdom
 • Prosjektet deres må ha som mål å gjøre noe positivt på ungdomsfeltet – det er til syvende og sist ungdom i Europa som skal dra nytte av prosjektet deres.

Neste frist for å søke om støtte er 2021.

Det er tre ordinære søknadsfrister i året. I tillegg var det en ekstraordinær utlysning for kreative strategiske partnerskap med søknadsfrist 29. oktober.

Lurt å vite

 • Detaljert informasjon om strategiske partnerskap finner dere i programguiden på nett eller dere kan laste ned hele programguiden som pdf.

 • Det er mulig å søke om et strategisk partnerskap der det er samarbeid mellom ungdomsfeltet og utdannings- og/eller opplæringsfeltet, men da må målet være å styrke begge/alle feltene.

 • Dere og alle partnerorganisasjonene i prosjektet må signere et partnermandat. Dette skjemaet finner dere i fanen Annexes i selve søknadsskjemaet. Det lastes ned per prosjekt sånn at toppteksten i dokumentet blir korrekt, så hvis dere sender inn flere søknader, må dere laste ned mandat tilhørende hver søknad.

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Julia Cristina Tróchez

Julia er kontaktperson for store og små samarbeidsprosjekter. Hun kan hjelpe deg med å komme i gang med søknaden og veilede deg underveis.