Vertsorganisasjoner frivillig arbeid i Erasmus+

Støtteordning: Frivillig arbeid

Frivillig arbeid har blitt flyttet fra Erasmus+ til Det europeiske solidaritetskorpset. Hvis din organisasjon skal være med i et frivillig arbeid-prosjekt i solidaritetskorpset (ta imot eller sende ut frivillige), kan du lese mer om det her.


Gi unge mellom 17 og 30 år en opplevelse for livet. Ta imot en eller flere frivillige fra Europa eller EUs naboregioner. Dere får økt internasjonal kompetanse, nye innspill og perspektiv i arbeidet deres. Den frivillige får arbeidserfaring, lærer språk og får oppleve en ny kultur.

 

Tidligere prosjekter som har fått støtte

Slik gjør du det:

 1. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/skjema.svg

  Få godkjenning som vertsorganisasjon hvis dere ikke allerede har det.

 2. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/kontakt.svg

  Rekkefølgen på disse stegene kan variere, men når dere er godkjent som vertsorganisasjon, legges dere automatisk til i Den europeiske ungdomsportalen og frivillige kan sende søknader til dere.

 3. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/glad.svg

  Velg frivillig(e) blant dem som har kontaktet dere gjennom Den europeiske ungdomsportalen eller velg direkte fra ungdommer som har registrert seg i Det europeiske solidaritetskorpset (PASS).

 4. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/ulike-1.svg

  Organisasjonen(e) som sender frivillige til dere er deres partnerorganisasjon(er). Bruk eget nettverk, søk på Den europeiske ungdomsportalen. Dere som norsk organisasjon kan ikke søke selv – det er partneren som må sende inn søknaden.

 5. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/pengestotte.svg

  Avtal hvor mange frivillige dere ønsker å ta imot.

 6. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/prat.svg

  Hold kontakten med både senderorganisasjonen og den frivillige før oppholdet starter, og legg til rette før ankomst.

 7. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/lurer.svg

  Lurer dere på noe? Kontakt oss for veiledning.

Hvem kan søke

 • Frivillige organisasjoner

 • Stiftelser

 • Kommunale eller offentlige instanser

 • Sosialt ansvarlige virksomheter

Betingelser

 • Dere må være minst en senderorganisasjon, en vertsorganisasjon og en frivillig i et prosjekt, men det er mulig å sende inn søknad uten å ha senderorganisasjon og frivillige på plass.

 • Planlegging, aktiviteter og etterarbeid må gjennomføres i løpet av en periode på 3 måneder til 2 år. Det er mulig å ta imot frivillige i flere omganger i løpet av en prosjektperiode hvis dere søker om det.

 • Den frivillige skal jobbe hos dere i minst 2 måneder og maks 1 år.

 • Den frivillige skal jobbe mellom 30 og 38 timer i uka. Dette inkluderer språkopplæring.

 • I noen tilfeller kan dere ta imot frivillige for opphold på mellom to uker og to måneder. Dette gjelder frivillige som har behov for ekstra tilrettelegging eller må ha med seg assistent.

 • Dere kan ikke stille noen krav til den frivilliges utdanning, erfaring, språkkunnskaper eller religion. Det skal være åpent for alle å bli frivillig gjennom Erasmus+: Aktiv Ungdom, men dere rekrutterer og velger frivillige selv.

 • Den frivillige skal ikke brukes som billig arbeidskraft eller erstatte ansatte.

 • Den frivillige skal ikke ha eneansvar for den daglige omsorgen for enkeltpersoner.

 • Den frivillige skal ikke jobbe som faglært eller bruke oppholdet som en del av skole- eller utdaninningsløp.

Søknadsfrist

Frivillig arbeid i Erasmus+ er flyttet til Det europeiske solidaritetskorpset.

Vedlegg til søknaden:

Lurt å vite

 • Detaljert informasjon om frivillig arbeid finner dere i programguiden på nett eller dere kan laste ned hele programguiden som pdf.

 • Alle de frivillige må bekrefte at de har jobbet som frivillig hos dere ved å signere en liste. Dere kan bruke denne malen. Pass på at alle de frivillige har signert listen før de reiser hjem.

 • Både sender- og vertsorganisasjon kan søke. En av organisasjonene må ha rollen som koordinerende organisasjon og må ha godkjenning som dette. Organisasjonene har forskjellige oppgaver som dere må sette dere inn i. Disse er beskrevet i detalj i Erasmus+ Volunteering Charter.

 • Som vertsorganisasjon har dere ansvar for å gi den frivillige arbeidsoppgaver og et sted å bo.

 • Det er mulig å søke om å ta imot en gruppe frivillige (10-40 stk) som jobber samtidig i en kortere periode.

 • I 2018 er denne ordningen inne i en overgangsfase. Frivillig arbeid i Erasmus+: Aktiv Ungdom het fram til 2017 Europeisk volontørtjeneste (EVS). I tillegg ble Det europeiske solidaritetskorpset lansert i 2017.

 • Her finner dere sted og dato for seminarer for frivillige og vertsorganisasjoner.

 • Hver gang dere tar imot en frivillig, må dere fylle inn dette spørreskjemaet om den frivillige.

 • 3 av 4 vil fortsette å ta imot eller sende frivillige, og 9 av 10 sier at å være vertsorganisasjon har styrket organisasjonens internasjonale profil.

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Einar

Einar Rafn Guðbrandsson

Det er det polske kontoret SALTO EECA som er nasjonalt kontor for Solidaritetskorpset i Norge, men Einar kan bistå med veiledning underveis.