Realiser et prosjekt eller en idé

Støtteordning: Ungdomsinitiativ

Har du og din vennegjeng en kul idé som dere trenger penger til? Er dere mellom 13 og 30 år, søk støtte til et ungdomsinitiativ.

Slå dere sammen med andre europeiske ungdommer som har lyst til å gjøre det samme som dere. Besøk hverandre eller samarbeid over internett og lag prosjektet sammen.

Fra 2021 begynner en ny programperiode av Erasmus+. Informasjonen nedenfor gjelder for forrige programperiode. Denne prosjekttypen vil utgå, men dere kan søke om støtte fra den nye prosjekttype som heter «Youth Participation Activities» istedenfor. Vi kommer med mer informasjon når dette er tilgjengelig (vinter/vår 2021).

Tidligere prosjekter som har fått støtte

Slik gjør du det:

 1. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/glad.svg

  Finn en idé eller et tema.

 2. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/tenkeboble-2.svg

  Hva er målet med prosjektet og hva ønsker dere å oppnå?

 3. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/ulike.svg

  Finn ut hvor mange partnere dere skal ha, hvordan dere skal samarbeide og om dere skal besøke hverandre?

 4. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/kontakt.svg

  Finn en eller flere grupper ungdommer i et annet land i Erasmus+-programmet.

 5. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/dokument.svg

  Legg en plan for hvordan dere skal gjennomføre prosjektet.

 6. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/pengestotte.svg

  Bli enige om hvem som skal søke støtte og hvordan dere skal fordele oppgavene.

 7. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/lurer.svg

  Lurer dere på noe? Kontakt oss for veiledning.

 8. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/tid.svg

  Send inn søknad innen søknadsfristen.

Hvem kan søke

 • Uformelle grupper / vennegjenger

 • Organisasjoner kan søke på vegne av en gruppe ungdommer, så lenge det er ungdommene som er ansvarlige for å gjennomføre prosjektet.

Betingelser

 • Ungdomsinitiativ skal bidra til entreprenørskap og et større sosialt engasjement blant ungdom.

 • Dere må være minst to grupper fra land i Erasmus+-programmet. Minst én av gruppene dere samarbeider med må komme fra et programland.

 • Dere må være minst 4 personer mellom 13 og 30 år i hver gruppe .

 • Dere må ha en voksen prosjektveileder hvis alle deltakerne i en gruppe er under 18 år.

 • Dere mellom 13 og 30 år må selv styre prosjekt fra start til slutt.

 • Planlegging, aktiviteter og etterarbeid må gjennomføres i løpet av en periode på 6 måneder til 3 år.

 • Dere kan søke om støtte til å

  • starte en klubb, frivillig organisasjon eller et sosialt entreprenørskap
  • utvikle og gjennomføre kurs og opplæring i entreprenørskap, særlig i sosialt entreprenørskap og IKT
  • starte positive tiltak i lokalsamfunnet, for eksempel støtte til utsatte grupper som eldre, minoriteter, innvandrere, funksjonshemmede
  • gjennomføre et kunst- eller kulturprosjekt

Neste frist for å søke om støtte er 2021

Lurt å vite

 • Detaljert informasjon om ungdomsinitiativ (kategorisert under strategiske partnerskap) finner dere i programguiden på nett eller dere kan laste ned hele programguiden som pdf.

 • Ungdomsinitiativ heter «Transnational Youth Initiative» på engelsk.

 • Ungdomsinitiativ er en underkategori i strategiske partnerskap og har derfor det samme søknadsskjemaet. Pass på at dere beskriver tydelig at dere søker om et ungdomsinitiativ og ikke et strategisk partnerskap.

 • Hvordan finne partner? Registrer gruppen deres i Erasmus+-databasen Otlas. Dere kan søke etter spennende prosjekter og organisasjoner dere vil samarbeide med. Dere kan også spørre om skolen deres eller en organisasjon dere kjenner til har kontakter i Europa.

 • Konkrete prosjekteksempler: lage en ungdomskafe, lage film eller dokumentar, utvikle brettspill, starte et naturvernprosjekt, lage en utstilling eller et teaterstykke.

 • Dere og alle partnerorganisasjonene i prosjektet må signere et partnermandat. Dette skjemaet finner dere i fanen Annexes i selve søknadsskjemaet. Det lastes ned per prosjekt sånn at toppteksten i dokumentet blir korrekt, så hvis dere sender inn flere søknader, må dere laste ned mandat tilhørende hver søknad.

 • 9 av 10 deltakerne i Erasmus+: Aktiv Ungdom-prosjekter sier at de har lært å samarbeide bedre i et internasjonalt team.

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Julia Cristina Tróchez

Julia er kontaktperson for store og små samarbeidsprosjekter. Hun kan hjelpe deg med å komme i gang med søknaden og veilede deg underveis.