Arranger et ungdomspolitisk møte

Støtteordning: Ungdomspolitiske møter

Merk: Ungdomspolitiske møter er en prosjekttype som nå har utgått. I perioden 2021 til 2027 er det ungdomsstyrte prosjekter som gjelder. Hvis du ønsker å lese om den gamle prosjekttypen som gjaldt fra 2014-2021, kan du lese videre.

Er dere med i et ungdomsråd, ungdommens fylkesting eller en organisasjon? Søk støtte til å arrangere et ungdomspolitisk møte.

Sett fokus på deres egne hjertesaker og påvirk politikken som angår dere. Arrangementet kan være nasjonalt eller internasjonalt.

Fra 2021 begynner en ny programperiode av Erasmus+. Informasjonen nedenfor gjelder for forrige programperiode. Denne prosjekttypen utgår og vil bli erstattet av «Youth Participation Activities». Vi vil oppdatere denne oversikten med ny informasjon når dette er tilgjengelig (vinter/vår 2021).

Tidligere prosjekter som har fått støtte

Slik gjør du det:

 1. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/lurer.svg

  Finn et tema eller en sak som er viktig for dere.

 2. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/tenkeboble.svg

  Hva er målet med prosjektet, hva ønsker dere å oppnå og hva slags arrangement skal dere ha?

 3. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/hvor.svg

  Finn ut hvem som skal være med. Skal dere ha norske og europeiske deltakere eller bare norske? Hvem er eventuelle partnere i prosjektet?

 4. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/glad.svg

  Legg en plan for hvordan dere skal dere påvirke politikken. Hvilke politikere, eksperter eller beslutningstakere ønsker dere å ha dialog med?

 5. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/dokument.svg

  Lag program for aktiviteten. Deltakerne skal være aktivt med gjennom hele arrangementet.

 6. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/kontakt.svg

  Lurer dere på noe? Kontakt oss for veiledning.

 7. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/tid.svg

  Send inn søknad innen søknadsfristen.

Hvem kan søke

 • Frivillige organisasjoner

 • Foreninger og stiftelser

 • Kommuner og fylkeskommuner

 • Offentlige myndigheter på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå

 • Offentlige organisasjoner

Betingelser

 • Ungdomspolitiske møter skal bidra til at dere blir hørt i ungdomspolitiske saker. Et ungdomspolitisk møte er

  • et møte, seminar, informasjonsarrangement eller en debatt om demokratisk deltakelse der dere diskuterer med beslutningstakere eller ungdomseksperter
  • et rollespill som simulerer demokratiske prosesser
  • et møte med beslutningstakere eller politikere der dere diskuterer tematikk som inkludering, deltakelse, helse, kultur, entreprenørskap eller andre emner i EUs ungdomsstrategi eller i EUs strukturerte dialog på ungdomsfeltet
  • ungdomspolitiske debatter og informasjonsaktiviteter i forbindelse med Den europeiske ungdomsuka, som EU arrangerer annenhvert år
  • møter eller spørreundersøkelser der ungdom blir spurt om hva de mener om demokratisk deltakelse
 • Dere må være minimum 30 deltakere mellom 13 og 30 år.

 • Prosjektet skal planlegges og styres av dere mellom 13 og 30 fra start til slutt.

 • I et nasjonalt ungdomspolitisk møte må alle deltakerne være bosatt i Norge og eventuelle partnerorganisasjoner være norske.

 • Et internasjonalt ungdomspolitisk møte må ha minimum én samarbeidspartner fra land i Erasmus+-programmet. Arrangementet må foregå i et av landene som er partner i prosjektet, og dette landet må være et programland.

 • Arrangementet må vare minst en dag à 6 timer.

 • Planlegging, aktiviteter og etterarbeid må gjennomføres i løpet av en periode på 3 måneder til 2 år.

 • Dere kan ikke søke om støtte til møter som er vedtektsfestede, så et årsmøte vil for eksempel ikke kunne få støtte.

 • Dere kan ikke søke om støtte til ren partipolitisk aktivisme, for eksempel valgkamp eller samlinger hvor man kun diskuterer intern partipolitikk. Sommerleire og andre åpne arrangementer som organiseres av partipolitiske ungdomsorganisasjoner kan likevel få støtte.

Neste frist for å søke om støtte er 23. februar 2022

De ulike støtteordningene i Erasmus+ deles inn i to typer. Støtteordningene gruppeutveksling, ungdomsstyrte prosjekter og opplæring for ungdomsarbeidere har søknadsfrister 23. februar, 4. mai og 4. oktober. Ordningene store og små samarbeidsprosjekter har søknadsfrister 23. mars og 4. oktober. Se hele listen her.

Lurt å vite

 • Detaljert informasjon om ungdomspolitiske møter finner dere i programguiden på nett eller dere kan laste ned hele programguiden som pdf.

 • Alle deltakerne må bekrefte at de har vært med på arrangementet ved å signere på en liste. Dere kan bruke denne malen. Pass på at dere har med dere listen og at absolutt alle signerer før aktiviteten er ferdig.

 • Dere og alle partnerorganisasjonene i prosjektet må signere et partnermandat. Dette skjemaet finner dere i fanen Annexes i selve søknadsskjemaet. Det lastes ned per prosjekt sånn at toppteksten i dokumentet blir korrekt, så hvis dere sender inn flere søknader, må dere laste ned mandat tilhørende hver søknad.

 • En beslutningstaker kan være alt fra en ordfører til en som jobber med ungdomsspørsmål i kommunen eller fylkeskommunen.

 • På engelsk heter ungdomspolitiske møter “Structured Dialogue: meetings between young people and decision-makers in the field of youth”.

 • Et nasjonalt ungdomspolitisk møte trenger ikke partnere.

 • Arrangementet kan foregå i en av byene der EU-institusjonene ligger (Brussel, Frankfurt, Luxembourg, Strasbourg eller Haag) hvis dialog med beslutningstakere på europeisk nivå er en viktig del av prosjektet. Da trenger dere hverken partnere eller deltakere fra landet dere reiser til.

 • 4 av 5 som har deltatt på et ungdomspolitisk møte mener selv at de har blitt bedre til å diskutere politiske temaer på en seriøs måte.

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Ingeborg Lundgaard Kjærstad

Ingeborg er kontaktperson for ungdomspolitiske møter, ungdomsstyrte prosjekter og generell informasjon om Erasmus+. Hun kan hjelpe deg med å komme i gang med søknaden og veilede deg underveis.