Ungdomsstyrte prosjekter

Støtteordning: Ungdomsstyrte prosjekter

Er du mellom 13 og 30 år, og med i en organisasjon, klubb eller vennegjeng som brenner for noe? Nå kan du søke om støtte til et prosjekt dere har lyst til å gjennomføre! Prosjektet skal gi dere en mulighet til å styrke deres deltakelse i samfunnet, digitale ferdigheter og kjennskap til europeiske verdier (se EUs ungdomsmål). Prosjektet kan også legge til rette for at dere kommer i kontakt med politikere og andre beslutningstakere.

Om prosjektet dere søker støtte til er lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt er opp til dere. Det viktigste er at det er ungdom som står i sentrum både i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet. Alternative, innovative, smarte og digitale former for ungdomsdeltakelse ønskes velkommen – det er lov å være kreativ!

Eksempler kan være at dere vil gjennomføre workshops, møter, kampanjer, rollespill eller andre typer arrangementer, med mål om å sette fokus på bærekraft, mental helse, ungdomspolitikk, antirasisme, eller lignende.

Slik gjør du det:

 1. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2021/03/Erasmus_illustrasjoner_hvit-bkg_06_Ide.png

  Finn et tema eller en sak som er viktig for dere

 2. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2021/03/Erasmus_illustrasjoner_hvit-bkg_09_Ungdom-med-skilt_1.png

  Hva er målet med prosjektet, hva ønsker dere å oppnå og hva slags arrangement skal dere ha?

 3. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/hvor.svg

  Finn ut hvem som skal være med. Skal dere ha norske og europeiske deltakere eller bare norske? Hvem er eventuelle partnere i prosjektet?

 4. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2021/03/Erasmus_illustrasjoner_hvit-bkg_11_Rekker-opp-handen.png

  Finn en voksen/ungdomsarbeider som kan være veileder for dere hvis dere er en uformell gruppe

 5. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/kontakt.svg

  Lurer dere på noe? Kontakt oss for veiledning.

 6. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/tid.svg

  Send inn søknad innen søknadsfristen.

Hvem kan søke

 • Frivillige organisasjoner

 • Uformelle ungdomsgrupper

 • Foreninger og stiftelser

 • Kommunale eller offentlige instanser

 • Sosialt ansvarlige virksomheter

Betingelser

 • Planlegging, aktiviteter og etterarbeid må gjennomføres i løpet av en periode på 3 måneder til 2 år.

 • Deltakerne er ungdommer mellom 13 og 30 år og beslutningstakere.

 • Dere kan ikke søke om støtte til møter som er vedtektsfestede, så et årsmøte vil for eksempel ikke kunne få støtte.

  Dere kan ikke søke om støtte til partipolitisk aktivisme eller politiske arrangementer, for eksempel valgkamp eller samlinger hvor man kun diskuterer intern partipolitikk.

  Sommerleire og andre åpne arrangementer som organiseres av partipolitiske ungdomsorganisasjoner kan likevel få støtte.

Neste frist for å søke om støtte er 5. oktober 2021

Det er normalt tre ordinære søknadsfrister i året, men i 2021 blir det bare to. Søknadsfrist for gruppeutveksling, opplæring for ungdomsarbeidere og ungdomsstyrte prosjekter er 18. mai og 5. oktober. Søknadsfrist for små og store samarbeidsprosjekter er 21. mai og 3. november.

Lurt å vite

 • Ungdomsstyrte prosjekter heter «Youth Participation Activities» på engelsk.

 • Dette er den eneste prosjekttypen der dere ikke trenger å ha noen internasjonal partner – hvis dere vil kan dere gjennomføre prosjektet helt lokalt

   

 • Les mer i programguiden.

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Ingeborg Lundgaard Kjærstad

Ingeborg er kontaktperson for ungdomspolitiske møter, ungdomsstyrte prosjekter og generell informasjon om Erasmus+. Hun kan hjelpe deg med å komme i gang med søknaden og veilede deg underveis.