Ungdomsstyrte prosjekter

Støtteordning: Ungdomsstyrte prosjekter

Er du ung og vil gjøre en forskjell? Nå kan du søke om penger til å gjennomføre ditt prosjekt!

Det kan for eksempel være å

 • lage en kampanje om antirasisme eller antimobbing
 • holde workshops for å lære å sy, strikke, hekle eller reparere sine egne klær
 • organisere møter, rollespill og simuleringer for å bli tryggere på å snakke i forsamlinger eller foran viktige voksne/beslutningstakere
 • sette opp seminarer der dere inviterer politikere til å høre på dere

Hvem kan søke?

Dere kan være en del av en forening, organisasjon eller klubb, men dere kan også være en uformell gruppe eller vennegjeng som ikke er organisert noe sted. Dere kan samarbeide med ungdommer i andre land eller andre byer hvis dere vil.

Hvor stort må prosjektet være?

Det kan være et lite eller stort prosjekt. Varigheten kan være alt fra tre måneder til to år, og det inkluderer både planlegging, forberedelser, gjennomføring av aktiviteter, og evaluering etterpå.

Hva kan vi få penger til?

Støtten gis i euro, og dere kan få maksimum €60 000. Hva dere får beregnes ut ifra varighet, antall deltakere, osv. Støtten deles inn i:

 • Støtte til prosjektledelse: å planlegge og gjennomføre alle fasene i prosjektet
 • Støtte til møter og aktiviteter, inkludert mat og overnatting for deltakere
 • Støtte til reisekostnader for deltakere til aktiviteter (kan være både innenlands og utenlands, og man kan få ekstra støtte hvis man velger miljøvennlige transportmidler)
 • Støtte til å gjennomføre konferanser, seminarer og arrangementer med eksterne gjester
 • Støtte til å få hjelp av en voksen som kan hjelpe til med prosjektet, for eksempel en lærer, ungdomsarbeider, coach eller hjelpeperson (gjelder kun hvis man er en uformell/uorganisert gruppe)
 • Ekstra støtte til å tilrettelegge for å inkludere deltakere som har ulike utfordringer eller færre muligheter enn andre til å bli med
 • Støtte til visum eller vaksiner, støtte til å invitere beslutningstakere, eller andre ekstrakostnader

 

Neste søknadsfrist er 4. mai 2022, og søknadsskjemaet er nå åpent. Det finner du her (ekstern lenke).

Slik gjør du det:

 1. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2021/03/Erasmus_illustrasjoner_hvit-bkg_06_Ide.png

  Finn et tema eller en sak som er viktig for dere

 2. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2021/03/Erasmus_illustrasjoner_hvit-bkg_09_Ungdom-med-skilt_1.png

  Hva er målet med prosjektet, hva ønsker dere å oppnå og hva slags arrangement skal dere ha?

 3. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/hvor.svg

  Finn ut hvem som skal være med. Skal dere ha norske og europeiske deltakere eller bare norske? Hvem er eventuelle partnere i prosjektet?

 4. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2021/03/Erasmus_illustrasjoner_hvit-bkg_11_Rekker-opp-handen.png

  Finn en voksen/ungdomsarbeider som kan være veileder for dere hvis dere er en uformell gruppe

 5. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/kontakt.svg

  Lurer dere på noe? Kontakt oss for veiledning.

 6. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/tid.svg

  Send inn søknad innen søknadsfristen.

Hvem kan søke

 • Frivillige organisasjoner

 • Uformelle ungdomsgrupper

 • Foreninger og stiftelser

 • Kommunale eller offentlige instanser

 • Sosialt ansvarlige virksomheter

Betingelser

 • Planlegging, aktiviteter og etterarbeid må gjennomføres i løpet av en periode på 3 måneder til 2 år.

 • Deltakerne er ungdommer mellom 13 og 30 år og beslutningstakere.

 • Dere kan ikke søke om støtte til møter som er vedtektsfestede, så et årsmøte vil for eksempel ikke kunne få støtte.

  Dere kan ikke søke om støtte til partipolitisk aktivisme eller politiske arrangementer, for eksempel valgkamp eller samlinger hvor man kun diskuterer intern partipolitikk.

  Sommerleire og andre åpne arrangementer som organiseres av partipolitiske ungdomsorganisasjoner kan likevel få støtte.

Neste frist for å søke om støtte er 4. mai 2022

De ulike støtteordningene i Erasmus+ deles inn i to typer. Støtteordningene gruppeutveksling, ungdomsstyrte prosjekter og opplæring for ungdomsarbeidere har søknadsfrister 23. februar, 4. mai og 4. oktober. Ordningene store og små samarbeidsprosjekter har søknadsfrister 23. mars og 4. oktober. Se hele listen her.

Lurt å vite

 • Ungdomsstyrte prosjekter heter «Youth Participation Activities» på engelsk.

 • Dette er den eneste prosjekttypen der dere ikke trenger å ha noen internasjonal partner – hvis dere vil kan dere gjennomføre prosjektet helt lokalt

   

 • Les mer i programguiden.

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Christian Kjekshus

Christian er kontaktperson for støtteordningene ungdomsstyrte prosjekter og gruppeutveksling. Han kan hjelpe deg med å komme i gang med søknaden og veilede deg underveis.