Utlysning 14. mai 2020

Utlysning: “European Youth Together 2020”  

EU har lyst ut midler til prosjekter som skal øke ungdoms deltakelse i samfunnet og i beslutningstaking. Fokus er på inkludering av underrepresenterte ungdomsgrupper i demokratiske prosesser og på at ungdomsorganisasjoner skal finne nye måter å takle utfordringer som har oppstått i kjølvannet av korona-epidemien.

Minst fem organisasjoner fra programlandene i Erasmus+ må samarbeide om en søknad, og det må være god geografisk representasjon i sammensetningen.

Søknadsfristen er 28. juni.

 

Formål med prosjekttypen:

Tematiske prioriteringer i denne utlysningen er promotering av følgende av EUs ungdomsmål:

 • Inkluderende samfunn
 • Informasjon og konstruktiv dialog
 • Et bærekraftig og grønt Europa

Les mer om EUs ungdomsmål (ekstern lenke).

Gjennom denne utlysningen ønsker EU å støtte:

 • utvikling av mer strukturert samarbeid (både online og offline) mellom ungdomsorganisasjoner som fokuserer på solidaritet og inkluderende demokratisk deltakelse. Det er mulig å søke om støtte til å etablere eller styrke eksisterende partnerskap
 • initiativer fra ungdomsorganisasjoner som oppfordrer ungdommer til å delta i demokratiske prosesser og i samfunnet. Dette kan være gjennom å arrangere kurs, gjennom å vise likhetene blant unge europeere eller å oppfordre til diskusjon og debatt om ungdommers forhold til EU og EUs verdier, inkludert det å gi ungdommer en meningsfull stemme i oppbyggingen etter Covid-19
 • promotering av underrepresenterte ungdomsgrupper i politiske og andre ungdomsorganisasjoner gjennom å engasjere sårbare og sosialt vanskeligstilte ungdommer. Finne nye måter å styrke ungdomsorganisasjoners evne til å takle covid-19-krisen og kjølvannet av denne

Punktene over er bare et sammendrag. Les hele utlysningen nøye.

Søk om støtte til følgende aktiviteter

 • Større utvekslinger
 • Aktiviteter som legger til rette for deltakelse på de politikkområdene i EU som er relevante for unge
 • Utveksling av erfaring og god praksis
 • Initiativer og arrangementer for å utvikle europeiske organisasjoner og nettverk
 • Seminarer, workshops, kampanjer, debatter, konsultasjoner og liknende

Prosjektet kan vare i 9-24 måneder. Prosjektpartnerne må ha strategier for å nå unge fra en rekke bakgrunner, inkludert rurale områder, innvandrere og sosialt vanskeligstilte.

 

Nyttig å vite

 • Det totale budsjettet for denne utlysningen er 5 millioner euro
 • Dere kan søke om mellom 100.000 og 500.000 euro
 • Støtten fra EU kan dekke opp til 80% av prosjektkostnadene
 • EU forventer å finansiere 10-15 søknader
 • Søkere vil få beskjed i november 2020

 

Disse kan søke:

Organisasjoner som jobber på ungdomsfeltet / ungdomsorganisasjoner fra Erasmus+ programlandene kan søke.

Programlandene er de 28 EU-landene samt Island, Liechtenstein, Norge, Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia.

Minst fem ungdomsorganisasjoner fra fem forskjellige programland må delta. Det må være en god geografisk balanse i sammensetningen av partnerne (øst, vest, nord og sør).

Andre organisasjoner og lokale, regionale og nasjonale myndigheter i programlandene kan delta som partner.

Mer informasjon

Hele utlysningen er tilgjengelig her (ekstern lenke).

Søknaden sendes direkte til EU-kommisjonen i Brussel, og ikke via det nasjonale kontoret for Erasmus+: Aktiv Ungdom i Norge.

For mer informasjon om søknadsprosessen eller utlysningen, kontakt EU-kommisjonen.