Stilling ledig 22. feb 2021

Utlysning: Assessorer for ungdomsdelen av Erasmus+

Vi søker nå 10 eksterne assessorer til å vurdere søknadene som sendes inn til det norske nasjonale kontoret for Erasmus+: Aktiv Ungdom.

Vi har tre søknadsfrister og dermed tre runder med søknadsvurdering i året. Totalt antall søknader ligger på ca. 200 årlig. 2021 er det første året i ny programperiode i Erasmus+ og det er per i dag usikkerhet om antall søknadsrunder og tidspunkt for første søknadsrunde i 2021.

Assessorene skal også bistå med å vurdere sluttrapportene for prosjekttypen Strategiske partnerskap, og for enkelte andre prosjekttyper etter behov.

Du vil behandle søknader og sluttrapporter elektronisk, og arbeidet vil således utføres på egen PC hvor det måtte passe best.

Det vil bli gitt nødvendig opplæring.

Oppdraget honoreres på timesbasis etter statens veiledende satser for møtegodtgjørelse (NOK 486,- per time i 2021).

Kvalifikasjoner

Det kreves at du har:

  • Kjennskap til Erasmus+-programmet
  • Kjennskap til ungdomsfeltet generelt
  • God skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
  • Kapasitet til å gjennomføre 8-20 søknadsvurderinger à 3-4 timer i løpet av en 3-4 ukers-periode tre ganger i året, og til å vurdere enkelte sluttrapporter i løpet av året

Det er ønskelig at du har:

  • God kjennskap til ungdomsfeltet i Norge, herunder ungdomsorganisasjoner, kommunalt arbeid for ungdom og ungdomskultur generelt
  • Kjennskap til internasjonalt samarbeid, arbeid med interkulturell forståelse og arrangering av utvekslingsopphold

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 8. mars.

Mer informasjon

Les mer og søk om stillingen her.