Veiledning

På denne siden har vi samlet nyttig informasjon du trenger både før, underveis og etter et prosjekt. Under hver enkelt støtteordning finner du alle de relevante veiledningene som gjelder for ditt prosjekt.

EU har også publisert brukerveiledninger her: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Welcome

Hjelp til å komme igang med et prosjekt:

Hjelp til å fylle ut og sende inn søknad:

Kontrakt, vedlegg og standarder:

Underveis i prosjektet:

Etter fullført prosjekt:

Nyttige lenker for deg som allerede er i gang: