Den europeiske ungdomsportalen

Den europeiske ungdomsportalen  er EUs portal for ungdomsinformasjon. Her finner du informasjon og muligheter både på europeisk og nasjonalt nivå for unge som bor, studerer og jobber i Europa.

Portalen tilbyr informasjon om 8 hovedtemaer: frivillig arbeid, jobb, læring, si din mening, kultur og kreativitet, helse, sosial inkludering og tenk globalt. I tillegge finner du informasjon og tips om reiser i Europa.

Den europeiske ungdomsportalen er tilgjengelig i 34 land og på 28 språk. Eurodesk i Norge samarbeider unge, norske journalister som skriver artikler til portalen.

Eurodesk har ansvaret for Den europeiske ungdomsportalen på oppdrag fra EU-kommisjonen.

 • 1. Unge Eurodeskjournalister

  Eurodesk samarbeider med unge journalister som skriver artikler til Den europeiske ungdomsportalen. Utgangspunktet deres er som regel egne internasjonale erfaringer. De tar også opp andre tema som internasjonalt arbeid, kulturmøter, ikke-formell læring og samfunnsengasjement.

  Har du lyst til å bli Eurodeskjournalist?

  Alle som ønsker det, kan sende oss forslag til bidrag til Ungdomsportalen. Blir artikkelen din antatt, får du navnet ditt på den, og et gavekort.

  Marika Bentzen (mobil: 952 57 850), er tidligere frivillig gjennom Europeisk volontørtjeneste og blogger. Hun er veileder for journalistene og du kan ta kontakt med henne hvis du synes dette høres interessant ut.

   

  Utvalgte artikler: 

  Marika Bentzen: Livslang læring med frivillig arbeid

  Atle Sognli fra NAV sitt brukerråd for ungdom reflekterer over EU-spørsmålet

  Evgenija Filova: «Du har jo familie her også! Og vi vil alltid være her for deg»

  Marina Dokken om frivillig arbeid og depresjon

  Ja til solidaritet og internasjonalisering! (Slavica Saveska Kenyeres)

   

   

   

   

   

 • 2. Den europeiske ungdomsuka

  Omtrent hvert andre år arrangerer EU Den europeiske ungdomsuka.

  Forrige utgave av ungdomsuka fant sted i mai 2019, med temaet «Demokratiet og jeg». I Brussel var det en stor YO-fest for europeiske ungdomsorganisasjoner, og representanter for ulike prosjekter fra ungdomsdelen av Erasmus+ var invitert til å delta på arrangementet. Blant de utvalgte Erasmus+-prosjektene som ble presentert med bannere foran EU-parlamentet var prosjektet Drama Camp fra Blindeforbundet. Ungdommens fylkesting i Buskerud, Mandal ungdomsråd og en tidligere deltaker i Det europeiske solidaritetskorpset var til stede i Brussel.

  Representanter fra ungdomsfylkesrådene i Nordland, Møre og Romsdal, Buskerud og Agder-fylkene var i møte både med statssekretæren i Barne- og familiedepartementet og med politikere på Stortinget for å legge frem resultater fra sine Erasmus+: Aktiv Ungdom-prosjekter.

  I noen kommuner som Oslo, Sykkylven og Nordkapp var det lokale arrangementer for å sette fokus på ungdoms demokratiske deltakelse.

  Eurodesk har sammen med Erasmus+: Aktiv Ungdom i Norge ansvaret for de norske arrangementene under ungdomsuka.

 • 3. Ungdomsdialogen i EU

  EUs ungdomsdialog er en serie dialogaktiviteter for unge og beslutningstakere som er gjennomført innenfor rammen av EUs ungdomsstrategi (2019-2027) (ekstern lenke).

  Dialogen skal sikre at synspunktene og behovene til unge mennesker og ungdomsorganisasjoner blir hørt når EUs ungdomspolitikk utformes.

  Ungdomsstrategien har som mål å gjøre EU relevant for unge mennesker, engasjere dem og styrke dem, og oppfordrer EU-land til å samarbeide om alle spørsmål som berører unge mennesker. Dialogen med beslutningstakere og andre dialogaktiviteter foregår i arbeidssykluser på ett og et halvt år. Hver syklus fokuserer på sitt eget tema, satt av Rådet (EU-ministre for unge mennesker).

  Ungdomsdialogen er rettet mot alle unge mennesker, også de med færre muligheter og de som ikke er her og nå er aktive og engasjerte. I hvert EU-land er prosessen organisert av nasjonale arbeidsgrupper (ekstern lenke) som er ansvarlige for å gjennomførekonsultasjoner og aktiviteter med unge mennesker, ungdomsorganisasjoner og beslutningstakere.

  Norge deltar ikke i ungdomsdialogen, men gjennom prosjekttypen Ungdomspolitiske møter i Erasmus+: Aktiv Ungdom, kan norske organisasjoner også bidra i politikkutformingen.

  Les mer om ungdomsdialogen og hvordan denne medvirkningsordningen fungerer på Den europeiske ungdomsportalen (ekstern lenke).

  Vil du engasjere deg på andre måter? På Eurodesk sine nettsider (ekstern lenke) finner du et vell av muligheter til å delta i prosjekter, konferanser, kurs, konkurranser og andre arrangement rettet mot undom i Europa.