Erasmus+

Eurodesk er en del av Erasmus+, som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Programmet er delt inn i en rekke støtteordninger på de ulike feltene og rettet mot ulike målgrupper.

 • 1. Erasmus+: Aktiv Ungdom - prosjekter av og for ungdom og de som jobber med ungdom

  Ungdomsdelen av Erasmus+ støtter prosjekter med ungdom (13-30 år) og de som jobber med ungdom. I 2020 er det ca 32 millioner kroner til fordeling til prosjekter på ungdomsfeltet i Norge.

  Frivillige organisasjoner, foreninger, stiftelser, kommuner, fylkeskommuner, uformelle ungdomsgrupper og sosialt ansvarlige virksomheter er blant de som kan søke om støtte fra Erasmus+: Aktiv Ungdom.

  Ønsker du å få midler til en internasjonal utveksling, eller et debattmøte med ungdom og eksperter eller beslutningstakere, bør du se nærmere på dette.om. Det er også mulighet for de som jobber med ungdom til å dra på kurs, eller arrangere egne opplæringsaktiviteter.

  Les om alle støtteordningene på nettsidene til Erasmus+: Aktiv Ungdom.

 • 2. Erasmus+ på utdanningsfeltet

  Det finnes en rekke støtteordninger i Erasmus+ for barnehage, grunnutdanningen, høyere utdanning og voksenopplæring.

  Mest kjent er ordningen med studentmobilitet, Erasmus, som har gitt navnet til hele programmet.

  DIKU har ansvaret for utdanning og opplæring i Erasmus+.

 • 3. Erasmus+ på idrettsfeltet

  Skal du søke støtte innenfor idrettsdelen i Erasmus+, kommer det årlige, tematiske utlysninger, og søknaden sendes til Executive Agency for generaldirektoratet for kultur og utdanning i EU-kommisjonen.

  DIKU har veiledningsansvar for disse aktivitetene i Norge, men søknadene blir altså behandlet sentralt, i Brussel.