Eurodesk i Europa

 • Kan jeg fortsette å ta fiolintimer mens jeg skal studere medisin i Polen?
 • Kan samboeren min være med, og drive med frivillig arbeid eller få seg en jobb der?
 • Jeg vil gjerne være trainee i et europeisk land, men hvor finner jeg tilbud?
 • Hvor mye må jeg regne med å betale for en hybel i Budapest?
 • Finnes det internasjonale programmer jeg kan delta i og møte ungdom som er opptatt av det samme som meg?

Eurodesk kan gi deg svaret på mye! Hvis vi ikke vet selv, formidler vi videre til kolleger i andre land, eller samarbeidspartnerne våre i Norge! Du kan også kontakte en lokal Eurodeskpartner direkte.

 • 1. Oversikt over alle kontaktpunktene i Europa

  Eurodesk-nettverket informerer om  internasjonale muligheter til ungdom i 36 europeiske land.

  Lokalkontaktene i Eurodesknettverket er spredt ut over hele Europa, og kan gi detaljert informasjon om muligheter i sine områder.

  eurodesk.eu finner du et kart med alle tilknyttede lokalkontakter.

  Gå inn og ta en titt!

 • 2. Søk opp tilbud om praksis, frivillig arbeid, stipend og andre muligheter i utlandet

  Eurodesk har utviklet en «Opportunity Finder» der både ungdom og de som jobber med ungdom kan finne aktuelle og relevante tilbud.

  Tilbudene er sortert etter kategoriene learning, volunteering, internships, participating og grants.

  Alle medlemmene i nettverket bidrar til å oppdatere denne databasen, slik at det stadig kommer nye, spennende tilbud.

  Du kan også spørre oss  direkte, så skal vi sammen med nettverket forsøke å finne frem til muligheter som passer for deg.

 • 3. Erasmus+ åpner mange dører for internasjonale erfaringer

  Eurodesk er en del av Erasmus+, som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Programmet er delt inn i en rekke støtteordninger på de ulike feltene og rettet mot ulike målgrupper.

  Lær mer om programmet og finn ut hvilke muligheter det gir deg.

 • 4. Time to Move-kampanjen

  Hvert år i oktober, går Eurodesk-kontaktene sammen om kampanjen Time to Move.

  I 2019 var det 1100 arrangementer i 31 land for å sette fokus på alle former for internasjonal mobiltet på ungdomsfeltet.

  Lokalkontakter for Eurodesk i Norge kan søke midler fra oss for å gjennomføre informasjonstiltak om muligheter for ungdommer i utlandet. I 2019 organiserte 5 lokalkontakter totalt 17 informasjonseventer i ulike byer i Norge i løpet av kampanjen.