Før du reiser ut som frivillig

Det er mye å tenke på når man skal flytte til et nytt land, så her har vi samlet en del av de vanligste spørsmålene vi får om å reise ut som frivillig.

 • 1. Landene du kan reise til

  Du kan jobbe frivillig i de 28 EU-landene

  – Belgia
  – Bulgaria
  – Danmark
  – Estland
  – Finland
  – Frankrike
  – Hellas
  – Irland
  – Italia
  – Kroatia
  – Kypros
  – Latvia
  – Litauen
  – Luxembourg
  – Malta
  – Nederland
  – Polen
  – Portugal
  – Romania
  – Slovakia
  – Slovenia
  – Spania
  – Storbritannia
  – Sverige
  – Tsjekkia
  – Tyskland
  – Ungarn
  – Østerrike

  og Tyrkia

 • 2. Nye ord og uttrykk

  Du vil møte på en del nye ord og uttrykk som du må gjøre deg kjent med. Du som frivillig vil ofte bli omtalt som «volontør» på norsk og «volunteer» på engelsk. Dette betyr enkelt og greit «frivillig».

  Denne ordningen har vært gjennom en del endringer, så du vil høre om både Europeisk volontørtjeneste / European Voluntary Service / EVS, frivillig arbeid og Det europeiske solidaritetskorpset litt om hverandre.

  Reiser du ut som frivillig nå, vil du være en del av Det europeiske solidaritetskorpset, som er et helt nytt EU-program.

 • 3. Sender- og vertsorganisasjonen hjelper deg med disse tingene

  Når du reiser ut som frivillig, har du en senderorganisasjon her i Norge som hjelper deg med å komme i gang. Du skal selv finne vertsorganisasjon, men senderorganisasjonen din kan hjelpe deg om det er noe du lurer på.

  Senderorganisasjonen din skal

  • gi deg informasjon om hvilke rettigheter og plikter du har som frivillig
  • forberede deg før oppholdet
  • gi deg informasjon om landet og kulturen
  • ordne forsikring for deg
  • hjelpe deg med å planlegge reisen

  Vertsorganisasjonen din følger deg også opp hele veien, og de skal gi deg

  • informasjon om organisasjonen og lokalsamfunnet før du reiser
  • informasjon om arbeidsoppgaver og forventninger før du reiser

  Benytt deg av organisasjonenes erfaring, spør dem om råd når du lurer på noe.

 • 4. Flybillett

  Du avtaler med sender- og vertsorganisasjonen din hvem som kjøper flybilletten din. Hvis det er du som bestiller reisen, legger du ut og får så refundert kostnadene.

 • 5. Europeisk helsetrygdkort

  Du må skaffe deg et Europeisk helsetrygdkort (ekstern link). Dette er gratis og gir deg rett til nødvendig medisinsk behandling i det landet du oppholder deg i, på samme vilkår som landets innbyggere.

  Europeisk helsetrygdkort gjelder i EU- og EØS-landene (ekstern link).

 • 6. Forsikring

  Som frivillig i solidaritetskorpset er du dekket av forsikringen Cigna (pdf). Den er spesielt tilrettelagt for å beskytte deg under ditt opphold som frivillig og ordnes av senderorganisasjonen din.

  I tillegg bør du ha reiseforsikring, som du ordner selv.

 • 7. Pass

  Som nordmann er passet det eneste gyldige identitetsbeviset du har når du reiser til utlandet. I de fleste land må passet ditt være gyldig i 6 måneder etter at du reiser hjem til Norge igjen.

  Noen flyselskaper krever også pass ved innsjekking eller ombordstigning selv om du skal til et land der du egentlig kan reise passfritt.

 • 8. Informasjonspakke

  Du skal motta en informasjonspakke (pdf) fra senderorganisasjonen din. Den inneholder

  • et velkomstbrev
  • dokumentet «What to expect from the European Solidarity Corps»
  • informasjon om forsikringen fra Cigna
  • informasjon om Youthpass

   

 • 9. Få kontakt med andre som har vært frivillige i dette programmet

  Har du lyst til å snakke med noen som har vært frivillige i utlandet før? Norsk eks-volontørorganisasjon (NEVO) (ekstern link) kan fortelle deg mer om hva de har opplevd og hvorfor du burde reise ut og jobbe som frivillig. De kan også gi deg tips og råd både før du reiser og underveis.

  NEVO er også godkjent som senderorganisasjon.

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Einar

Einar Rafn Guðbrandsson (i permisjon til 1.9.2020)

Einar er kontaktperson for frivillig arbeid (EVS) og Det europeiske solidaritetskorpset. Han kan hjelpe deg med å komme i gang med søknaden og veilede deg underveis.

Mens Einar er i permisjon, kan du kontakte Erik Langbråten.