Bli godkjent organisasjon i solidaritetskorpset

Før dere kan sende ut eller ta imot frivillige, må dere godkjennes. Godkjenningen heter Quality Label. Hvis dere allerede har godkjenning fra Erasmus+, er denne gyldig også for solidaritetskorpset.

For å få godkjenning går dere igjennom stegene under. Selve søknaden ligger på søknadsportalen for solidaritetskorpset (ekstern link – innlogging).

Søknadene sendes til det polske nasjonale kontoret for godkjenning.

 • 1. Sjekk om dere har brukerkonto og PIC-nummer

  Før dere kan sende inn søknad om å bli godkjent, må dere lage en brukerkonto (EU Login) og så registrere organisasjonen i EUs deltakerdatabase for å få en «Personal Identification Code» (PIC-nummer) hvis dere ikke allerede har det.

  Les veiledningen for førstegangsregistrering. Når dere er ferdige med førstegangsregistreringen, fortsetter dere på stegene under og sender inn søknad om godkjenning.

 • 2. Velg hvilke godkjenninger dere skal søke om

  Dere kan velge å bli senderorganisasjon (supporting) eller vertsorganisasjon (host).

  Hvis dere skal ta imot frivillige, anbefaler vi dere å søke om begge godkjenningene med en gang, sånn at dere slipper å søke igjen senere hvis det skulle bli aktuelt.

  Hvis dere kun ønsker å sende ut frivillige, søker dere om godkjenning som senderorganisasjon (support organisation).

 • 3. Fyll inn søknaden

  Logg inn med EU Login-kontoen på søknadsportalen (ekstern link) og velg søknadsskjemaet «Quality Label».

  Fyll inn alle de nødvendige feltene.

  Skriv søknaden på engelsk. Husk at seksjonen «Background and Experience» blir lagt ut i databasen for godkjente organisasjoner (ekstern link). Skriv med tanke på at unge, frivillige skal velge dere når de leser teksten deres.

  «Legal representative» i søknaden om godkjenning er den i organisasjonen deres som er registrert i Brønnøysundregisteret (ekstern link). Det er også denne personen som skal signere søknaden.

 • 4. Godkjenningsbesøk og svar på søknaden

  Send inn søknaden, og gi beskjed til kontaktpersonen nederst på denne siden på e-post om at dere har søkt.

  Søker dere om å bli vertsorganisasjon, kommer vi på godkjenningsbesøk.

  Behandlingstiden er maks seks uker fra dere sender søknaden. Dette inkluderer godkjenningsbesøket for dere som søker om å bli vertsorganisasjon. For dere som kun søker om å bli senderorganisasjon behandles søknaden raskt.

 • 5. Godkjenningens varighet

  Godkjenningen er gyldig ut 2020, det vil si ut programperioden vi er inne i nå.

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Einar

Einar Rafn Guðbrandsson (i permisjon til 1.9.2020)

Einar er kontaktperson for frivillig arbeid (EVS) og Det europeiske solidaritetskorpset. Han kan hjelpe deg med å komme i gang med søknaden og veilede deg underveis.

Mens Einar er i permisjon, kan du kontakte Erik Langbråten.