Informasjonsarbeid i prosjektet

Det er spesielt to ting som er viktig i informasjonsarbeidet dere gjør i et Erasmus+: Aktiv Ungdom-prosjekt. Det ene er å promotere prosjektet godt både på forhånd og underveis. Det andre er å videreformidle og gjøre resultatene fra prosjektet tilgjengelig for andre. Hva dette konkret innebærer vil i stor grad variere fra prosjekt til prosjekt, men det som er felles er at dette skal beskrives i søknaden og er med i vurderingskriteriene.

 • 1. Promoter prosjektet deres før og underveis

  En viktig del av alle Erasmus+: Aktiv Ungdom-prosjekter er å synliggjøre prosjektet i seg selv og programmet som helhet. Vi ønsker at så mange som mulig skal bli inspirert av det dere gjør og få lyst til å lage egne prosjekter. På denne måten håper vi også at programmet blir mer kjent.

  Det er spesielt viktig at alle som deltar i prosjektet vet at det er støttet av Erasmus+: Aktiv Ungdom.

 • 2. Bruk logoene våre

  På alt materiell (flyers, brosjyrer, plakater, rapporter, filmer o.l.) knyttet til prosjektet, på egne nettsider, i sosiale medier, i kontakt med media og lignende skal dere informere om at prosjektet har mottatt støtte fra oss.

  Alt egenprodusert materiell, som beskrevet over, skal ha:

  • våre logoer «Erasmus+» og «Aktiv Ungdom».
  • setningen «Prosjektet gjennomføres med støtte fra EU-programmet Erasmus+: Aktiv Ungdom.» Hvis materialet er på engelsk, skal dere skrive: ‘Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union’

  Logoene skal stå sammen og være godt synlige på nettsider, i sosiale medier og på alt materiell som brukes til å fremme prosjektet.

  Logo

  Ta kontakt dersom dere ønsker andre versjoner av logoen. 

   

 • 3. Vær aktiv på sosiale medier

  Lag gjerne en egen Facebook-side for prosjektet deres eller legg ut godt markert informasjon om prosjektet på allerede eksisterende Facebook-sider.

  Følg oss på Facebook  (ekstern link) og tagg @aktivungdom på bilder og videoer. Vi deler gjerne innlegg fra prosjektene deres!

  Følg oss på Instagram på @erasmusplussaktivungdom (ekstern link). Legg ut bilder fra prosjektet og bruk hashtaggen vår #erasmusplussaktivungdom. Oppfordre deltakerne deres til å bruke den også. Vi følger med på denne hashtaggen og spør innimellom om lov til å for eksempel reposte bilder som vi finner der. Vi vil likevel kun se bilder fra åpne profiler – har man en lukket profil, dukker ikke bildet opp på hashtag-siden.

  Lag gjerne en egen hashtag for prosjektet deres. Det finnes mange andre hashtagger dere kan bruke i tillegg til vår egen, bl.a. #aktivungdom og #erasmusplus / #erasmuspluss. Men det er lettere for oss å se innleggene deres når dere bruker #erasmusplussaktivungdom.

 • 4. Blogg/nettside

  For noen prosjekter kan det være aktuelt å opprette en blogg eller nettside der man forteller om hva man holder på med. Deltakerne kan gjerne selv skrive om hva de opplever.

  Skriver kanskje noen av deltakerne blogg selv? Tips oss gjerne dersom de er villige til at blogginnlegg fra prosjektet blir delt videre.

 • 5. Arbeid rettet mot media

  Media er en viktig kanal for å nå ut med et budskap eller vise fram det man holder på med. For å lykkes i kontakt med media, må dere først vurdere hvem budskapet er relevant for før dere henvender dere til en avis, et magasin, et nettsted, en tv-kanal eller en blogg der dere kan nå den målgruppen dere ønsker å nå.

  Mange av våre prosjekter får omtale i lokalavisa. Pass på at journalisten får med seg at dere har fått støtte av EUs ungdomsprogram Erasmus+: Aktiv Ungdom og hva dere har fått støtte til (gruppeutveksling, ungdomspolitisk møte, strategisk partnerskap etc.).

 • 6. Send oss bilder, avisartikler og lignende

  Vi ønsker veldig gjerne at dere sender oss bilder og video som er tatt eller utarbeidet i løpet av prosjektet. I tillegg er det fint om dere sender oss presseklipp (scan) eller linker hvis prosjektet deres får omtale i media. Dette kan dere gjøre både underveis i prosjektet og i etterkant.
  All mediedekning registreres og rapporteres til Europakommisjonen, og innimellom deler vi klipp i sosiale medier eller skriver prosjekteksempler til nettsiden vår.

 • 7. Spør oss om mer informasjonsmateriell

  Kontakt oss hvis dere ønsker å få tilsendt mer informasjonsmateriell.

  Vi sender ut noe informasjonsmateriell når vi sender tilbake den signerte kontrakten. Vi kan også sende dere mer materiell ved behov. Vi har vanligvis plakater, drops, penner, bagasjelapper, ballonger, klistremerker, brosjyrer og annet. Ta kontakt med oss hvis dere lurer på hva vi har på lager.

 • 8. Formidle resultatene fra prosjektet

  En annen viktig del i alle Erasmus+: Aktiv Ungdom-prosjekter er å vise frem og nå ut med prosjektets resultater. Hvordan dere videreformidler det dere har oppnådd og opplevd er med i vurderingen både i søknaden og i sluttrapporten. Det er derfor lurt å jobbe målrettet med dette gjennom hele prosjektet. Hva som skal videreformidles og gjøres tilgjengelig av resultater vil variere fra prosjekt til prosjekt.

  Lag en plan

  Vi anbefaler at dere utarbeider en plan for hvordan dere skal formidle prosjektresultatene. Tenk gjennom

  • hvilken informasjon / hvilke resultater dere ønsker å kommunisere (videreformidle), og hvorfor
  • hvilke kanaler dere bør bruke for å nå målgruppen(e)
  • hvem gjør hva og når

  Legg ved dokumentasjon i sluttrapporten

  Når prosjektet er ferdig, begynner arbeidet med sluttrapporten. Hvilken dokumentasjon dere skal legge ved rapporten kommer an på hva slags prosjekt dere har gjennomført, men vi vil gjerne at dere tar vare på presseklipp/linker og legger ved rapporten. Legg ved linker til eventuelle Facebook-sider, blogger, avisartikler, Instagram, Vimeo/YouTube etc. Dette er med på å vise oss hvor godt dere har lykkes i informasjonsarbeidet knyttet til prosjektet.

Lurt å vite:

 • Du kan også se et opptak av et webinar om videreformidling av resultatene (ekstern link) (fra 22 minutter og utover).

 • Ta kontakt hvis dere trenger flere tips eller råd om hvordan dere kan synliggjøre prosjektet deres.

  For mer informasjon, se vedlegg II i programguiden.

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Sigrid Sivertsen Haugan

Sigrid er kontaktperson for generell informasjon om ungdomsdelen av Erasmus+. Hun kan hjelpe deg med små og store spørsmål du måtte ha om Erasmus+ Ungdom.