Kontrakt og vedlegg

Her er en oversikt over dokumenter dere må være kjent med før dere setter i gang med et Erasmus+: Aktiv Ungdom-prosjekt. Ta kontakt dersom det er noe dere lurer på.

 • 1. Kontrakten

  Kontrakten blir sendt til dere via «SvarUt».

  Når dere mottar kontrakten må dere skrive den ut i to eksemplarer. Den som er juridisk  ansvarlig må signere. Husk å signere begge eksemplarene før dere returnerer disse til oss. Mer informasjon finner dere i brevet dere mottok.

 • 2. Generelle vilkår

  De generelle vilkårene («General Conditions») inneholder informasjon om: 

  • Definisjoner
  • Ansvar
  • Bruk av logo
  • Force majeure 
  • Hvilke typer utgifter som er godkjente
  • Dokumentasjon av utgifter
  • Prosjektbesøk
  • m.m

  De generelle vilkårene blir ikke lagt ved tilsagnsbrevet som eget vedlegg, men du kan laste de ned her:

  Generelle vilkår 2020 – uten partner

  Generelle vilkår 2020 – med partner

  Vedleggene til kontrakten for 2021 har ikke kommet fra EU-kommisjonen enda, men legges ut her så snart vi har dem.

  Du kan laste ned tidligere versjoner her (ekstern lenke).

 • 3. Økonomisk oversikt

  Vedlegg 2 inneholder en oversikt over hvor mye dere har fått i tilskudd og hvordan dette fordeler seg på ulike poster (reise, støtte til organisering av aktivitet, utgifter for å tilrettelegge for deltakere med funksjonshemming, visum osv).

 • 4. Økonomiske og andre regler

  I vedlegg 3 «Financial and contractual rules» finner dere blant annet informasjon om

  • hvilke regler som gjelder for bruk av faste satser
  • hvilke regler som gjelder forrefusjon basert på faktiske utgifter
  • informasjon om hvilke regler som gjelder dersom prosjektet er dårlig gjennomført
  • informasjon om hvilken dokumentasjon dere må legge frem ved prosjektbesøk og kontroller.
 • 5. Faste satser

  I vedlegg 4 «Applicable rates» finner dere informasjon om hvilke faste satser som gjelder for deres prosjekt.

 • 6. Signert deltakerskjema/ signaturliste

  Vi anbefaler å bruke denne malen.

  Dersom dere lager deres egen, husk at deltakerskjemaet/ signaturlisten må inneholde:

  • Datoer for aktiviteten
  • Hvor deltakeren reiste fra
  • Signatur fra deltaker
  • Navn på aktiviteten

  Ta godt vare på originalen.